Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Výrobci, maloobchodníci a dodavatelé elektrických a elektronických výrobků musí vyhovět různým nařízením v souvislosti s omezením používání nebezpečných látek platným pro jejich koncový trh.

Co vlastně je RoHS?

Směrnice o RoHS2, 2011/65 / EU, omezuje používání olova a dalších potenciálně nebezpečných látek, včetně kadmia, rtuti chromu VI, PBB a PBDE obsažených v elektrických a elektronických výrobcích. Směrnice RoHS limituje tyto látky na 0,1 % nebo na 1,000 ppm (s výjimkou kadmia, jehož množství je omezeno na 0,01 % nebo 100 ppm) podle hmotnosti homogenního materiálu.

Dne 4. června 2015, směrnice 2011/65 / EU byla pozměněna směrnicí 2015/863, kde byly přidány 4 nové ftaláty zvyšující celkový počet zakázaných látek na 10. Produkty zařazeny v kategoriích 1 až 7 a 10 a 11 musí být v souladu se směrnicí do 22. července 2019. Produkty v kategoriích 8 a 9 musí být v souladu se směrnicí do 22. července 2021.

Díky 28 akreditovaným RoHS laboratořím po celém světě je SGS vaším ideálním partnerem pro dosažení shody.

Směrnice EU RoHS je úzce spjata se směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE) 2002/96/ES, která stanoví cíle v oblasti sběru, recyklace a obnovy elektrických výrobků. 

Podobná nařízení existují i v jiných částech světa, například v Číně, Japonsku, Jižní Koreji, USA, Norsku a Turecku.  Naši odborníci v oboru chemie vám pomohou snížit rizika neshody s celosvětovými a vnitrostátními nařízeními o omezení chemických látek.

K službám, které nabízí naše síť chemiků, patří:

  • Služby v oblasti testování a ověřování RoHS
  • Certifikační značka RoHS od SGS
  • CE RoHS
  • Služba v oblasti hodnocení dodržování směrnice RoHS používající BOMcheck.net
  • Ověření shody s RoHS
  • REACH: Testování SVHC a skríning vysoké rizikovosti SVHC
  • poradenství v oblasti WEEE
  • Zelená inspekce
  • Chemické testy

Díky globální síti laboratoří a více než 1000 odborníkům na poli testování můžeme zajistit, že budete mít nezbytné údaje z odvětví pro udělení prohlášení o dodržení množství omezených látek.