Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Rozdíly v distribuci dopantu mohou mít vliv na funkci mikroelektronického zařízení. Díky profilování dopantu, které v SGS nabízíme, budete mít všechny informace potřebné k získání jistoty, že váš výrobek má správnou koncentraci dopantu nezbytnou pro to, aby mohl fungovat.

V polovodičových technologiích je dopant stopový prvek, který se zavede do substrátu nebo do vrstvy a který určuje jejich vodivost. Dopování je jedním z hlavních procesů, které se provádějí v odvětví polovodičů. Nepatrné odchylky v distribuci dopantu mohou značně ovlivnit funkci mikroelektronického zařízení, a proto je nezbytně nutné zajistit, aby ho při distribuci ve výrobním procesu bylo použito správné množství.

Díky profilování dopantu, které v SGS nabízíme, budete mít všechny informace potřebné k získání jistoty, že váš výrobek má správnou koncentraci dopantu a že funguje tak, jak by měl.

SGS – spolehlivý poskytovatel služeb

Náš ústav v Drážďanech patří k nejdéle fungujícím laboratořím v oboru mikroelektroniky. Naše zařízení se už dlouhá léta těší pověsti poskytovatele těch nejkvalitnějších služeb. Provádíme:

  • hloubkové profilování dopantů a kontaminantů pomocí hmotové spektrometrie sekundárních iontů (klasická dynamická SIMS a TOF-SIMS) 
  • Měříme také elektricky aktivní dopanty pomocí:
    • metody odporového profilování (SRP)
    • Skenovací techniky pro 2D profilování

    Metody SIMS a SRP jsou velmi citlivé a poskytují vysoký dynamický rozsah. Také se vzájemně dokonale doplňují.

    Obraťe se na nás a dozvíte se více o tom, jak profilování dopantu může mít přínos pro vaše podnikání.