Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Environmentální audity od společnosti SGS zajišťují, že vaše provozy a dodavatelé vyhovují vnitrostátním i mezinárodním předpisům.

Abyste zajistili, že vaše provozy a dodavatelé vyhovují vnitrostátním i mezinárodním předpisům nebo oborovým osvědčeným postupům týkajících se životního prostředí, společnost SGS provádí environmentální audity po celém světě. Můžete si zvolit ze dvou typů auditu:

 • Environmentálního auditu -důkladná analýza a nápravný akční plán
 • Program zlepšení dodavatele -audit, školení a vedení vašeho dodavatele k zajištění vyhovění v oblasti základních postupů a podpory neustálého zlepšování pro dosažení progresivních a ambiciózních postupů.

Náš program auditu se zaměřuje na tyto prvky:

 • systém správy životního prostředí;
 • využívání energie, doprava a skleníkové plyny;
 • vzdušné emise;
 • využití vody, včetně odpadní vody/tekutých odpadů;
 • nakládání s odpady;
 • prevence znečištění/nebezpečné a potenciálně nebezpečné látky;
 • prevence a řízení mimořádných událostí;
 • prevence znečištění půdy/znečištění půdy a spodní vody;
 • využití půdy a biodiverzita;

oborová spolupráce.

Osnovu společnosti SGS v oblasti posouzení environmentálního vyhovění, která vychází z programu GSCP EMS, lze použít u každé kategorie produktu. Oborové iniciativy vyvíjejí nástroje pro posouzení výkonu dodavatelského řetězce a jsou hnací silou neustálého zlepšování:

 • Higg index Udržitelné koalice v oblasti oděvů, obuvi a textilu
 • Program nulového vypouštění nebezpečných látek (ZDHC)

SGS je aktivním členem oborových skupin Udržitelné koalice v oblasti oděvů, obuvi a textilu a ZDHC. Odborníci SGS přispívají k vývoji modulu environmetálního vybavení indexu Higg a jsou aktivně zapojeni do verifikačního programu indexu Higg.

V závislosti na cílech vaší společnosti může SGS pomoci s vývojem a řízením komplexního programu na podporu implementace postupů neustálého zlepšování. Počáteční posouzení lze spojit s řešeními pro školení, sledování, vedení a certifikaci podle potřeb každého provozu. Toto holistické řešení obvykle zahrnuje:

 • školení v oblasti indexu Higg pro vysvětlení výsledků posouzení Higg a na pomoc při přípravě plánu pro zlepšování výkonu;
 • seminář o řízení nebezpečných látek na pomoc provozům zavést osvědčené postupy řízení chemických látek;
 • testování tekutých odpadů podle pokynů ZDHC pro odpadní vody pro sledování kvality odpadních vod a identifikaci základních příčin potenciálních problémů;
 • energetické posouzení provedené odborníkem na energetické řízení s cílem vytvořit střednědobý a dlouhodobý plán pro zlepšení energetické účinnosti a omezení emisí skleníkových plynů;
 • využití vyhledavače Bluesign bluefinder na podporu nákupu bezpečných chemikálií.
 • Na základě vašich cílů lze vytvořit další řešení.

Požádejte laskavě o konzultaci s jedním z našich odborníků, abyste získali další informace a návrh přizpůsobený vašim potřebám.