Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Simulace prostředí od společnosti SGS zajišťují, aby vaše výrobky vyhovovaly dnešnímu globálnímu trhu a vydržely jakékoli podmínky prostředí, kterým budou vystaveny.

Globalizace znamená, že vaše produkty mohou být distribuovány a prodávány po celém světě. V důsledku toho musí být navrženy tak , aby vydžely a úspěšně fungovaly za všech podmínek prostředí, od arktického mrazu po horko a vlhkost rovníkových oblastí.

My vám můžeme pomoci. Naše zkušební laboratoře pro prostředí vám pomáhají hodnotit potenciální dopad prostředí na způsob fungování výrobků. Naši odborníci mohou provést simulace prostředí, aby zjistili mechanické, klimatické a korozní dopady, dopady mechanického zatížení a další faktory prostředí. Testování zajišťuje, že výrobek funguje podle očekávání za běžných i neobvyklých okolností.

Simulace prostředí

Naše laboratoře simulují a testují podmínky, včetně mechanických, klimatických, korozních, podmínek mechanického zatížení a řady dalších faktorů prostředí.

Mechanické

Naše testování zahrnuje úplný rozsah mechanických zkoušek pro vzorky od < 1 g po několik tun. Abychom zajistili, že vaše produkty jsou odolné, provádíme vibrační zkoušky (sinusové, náhodné a kombinované), zkoušku nárazu, srážky, volného pádu, upuštění a odrazu. Naše mechanické zkoušky také zahrnují zkoušky zemětřesení (včetně ve 3 osách), stálého zrychlení a vibrace/nárazu v kombinaci s nastavenou teplotou nebo teplotním cyklem.

Podnebí

Naše zkušební laboratoře prostředí zahrnují úplný rozsah klimatických zkoušek od nejmenší oblasti po oblasti zaujímající několik krychlových metrů. Vaše výrobky testujeme na teplotní odolnost (zima, horko), odolnost proti vlhkosti (stálá, cyklická), kondenzaci, námrazu a na teplotní šok.

Koroze

Slaná mlha a směsný proudící plyn lze použít pro simulaci konkrétních prostředí (pobřežního klimatu a průmyslových oblastí) i pro testování obecné odolnosti vůči korozi. Můžeme zajistit, že vaše produkty vyhovují očekávanému standardu pomocí zkoušek, včetně zkoušky slané mlhy, směsného proudícího plynu (SO2+NO2+H2S+CI2), jednolátkového plynu (SO2, H2S), vodou nasycené atmosféry a atmosféry SO nasycené vodou2.

Různá prostředí

Tato kategorie zahrnuje všechna zbývající prostředí, včetně, ale nejen prostředí vody a prachu (zkoušky IP), UV/slunečního záření, ozónu, nízkého tlaku a nadmořské výšky, prostředí s možností pájení a hygroskopického prachu.

Mechanické zatížení

Na produkty nedopadají jen podmínky okolního prostředí, ale trpí také každodenním používáním. Právě to simulují zkoušky mechanického zatížení. Naše testovací laboratoře prostředí mohou provádět zkoušky trvanlivosti a provozu, ohybu, kroucení, střihu, cyklů propojení, tahové zkoušky a zkoušky pružnosti. Kromě toho nabízíme zkoušky abraze, poškrábání a tření, odolnosti koncovek a zkoušky stlačení i zkoušky nárazu kladivem a nesprávného použití.

Využijte našich odborníků na provedení simulací a zjištění dopadu podmínek prostředí na spotřební elektroniku.