Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vybudujte důvěru svých zákazníků ve své výrobky pomocí programu certifikace energetické účinnosti.

Výrobci, dodavatelé, regulační orgány a spotřebitelé jsou stále znovu ujišťováni, že výrobky, které nesou certifikační značku energetické účinnosti, důsledně splňují příslušné normy či specifikace a také požadavky na výkon.

Program je vytvořen v souladu s kategorií 5 popsanou v pokynu ISO/IEC 67 (Základy certifikace produktů). Je veden výborem SGS pro energetickou účinnost a řízení E&E a týká se elektrických zařízení a součástí.

Co je do certifikace zahrnuto?

Proces se zaměřuje na mezinárodně zavedené požadavky IEC na bezpečnost a výkon, nebo na jejich místní obdobu, a zahrnuje:

  • testování;
  • posuzování;
  • certifikační rozhodnutí;
  • inspekce v továrně;
  • licenci na používání certifikační značky SGS pro energetickou účinnost.
  • Sledování trhů

K hlavním certifikačním kritériím patří:

Kategorie Název
Pohotovostní režim Jednowattová regulace (veškeré elektrické zařízení s funkcí pohotovostního režimu)
Spotřeba energie Set top boxy, televize, výrobky osvětlovací techniky pro domácnosti, myčky, pračky, chladicí zařízení
Energetická účinnost Všechny dříve zmíněné typy výrobků

Rozšíření certifikace

Můžete požádat o rozšíření své certifikace energetické účinnosti buď na tytéž výrobky vyrobené na jiném místě, nebo na další typy výrobků vyrobené na stejném místě. Vaši žádost posoudí jeden z našich čtyř certifikačních výkonných orgánů a v případě potřeby iniciuje provedení dalších testů, auditu nebo revize. Pokud je vaše žádnost úspěšně přijata a rozšíření certifikace je možné, pak bude udělen nový certifikát.

Certifikace a sledování značky

S cílem zajistit integritu celého programu monitorujeme používání certifikátů a označení na základě průzkumů trhu, kontrol v továrnách a dalších zdrojů (např. zákazníků, úřadů a dalších certifikačních orgánů). Jestliže bezpečnost některého výrobku, který má certifikační označení energetické účinnosti, nebo jeho shoda s příslušnými normami je diskutabilní, prověříme to a v případě potřeby provedeme nové testy. V případě zneužití certifikace nebo příslušného označení se postaráme o pozastavení certifikátu nebo o jeho ukončení, případně budeme požadovat náhradu škody.

Prokažte kvalitu svého výrobku prostřednictvím certifikátu energetické účinnosti uděleného společností SGS.