Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Klíčem ke stanovení kvality vašich výrobků a k posouzení dopadu vlivů prostředí a stárnutí je pochopení mechanických a elektrických vlastností E&E (elektrických a elektronických) výrobků.

U nás v SGS provádíme testy charakterizace výrobku, jejichž cílem je stanovit elektrické, akustické a mechanické vlastnosti složek materiálů.

Charakteristiky výrobků testované našimi spolehlivými laboratořemi:

  • mechanické vlastnosti; 
  • elektrické vlastnosti;
  • měření akustického hluku a tepelného profilu;

Mechanické vlastnosti

Důležitou charakteristikou u konektorů a lisovaných spojů jsou mechanické síly. Testujeme síly pro vsunutí a vytažení u takových položek, jako jsou kontaktní kolíky a lisované spoje, síly pro spojení a rozpojení konektorů a jejich retenční síly.

Elektrické vlastnosti

Elektrické vlastnosti jsou důležitou charakteristikou u mnoha výrobků. Naše spolehlivé laboratoře mohou testovat odpor kontaktů, dielektrické napětí, odpor izolace, kapacitanci a induktanci a povrchový odpor izolace PCB.

Měření akustického hluku a tepelného profilu

Pokud znáte přesné množství tepla, které určité zařízení produkuje, pomůže vám to zlepšit celkovou spotřebu energie. To vám pomůže zlepšit konkurenceschopnost vašich výrobků. A rovněž jasné informace o akustickém výkonu mohou přispět k lepšímu postavení vašich výrobků mezi konkurencí.

Můžeme vám poskytnou tyto testy:

  • měření aktustického hluku – včetně zkoušek tlaku a síly 
  • měření tepelného profilu – systémy a složky, včetně: tepelného výkonu pro výrobky IT, tepelný výkon tepelné trubice a vzestup teploty/teplotní gradient

Naše rozsáhlé možnosti a znalosti v tomto odvětví mám umožňují poskytnout vám komplexní a spolehlivé služby. Kontaktujte místní pobočku SGS a požádejte o rady a odborné znalosti v oblasti testování charakteristik výrobků.