Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Odhalte vady návrhu se zkouškami HALT (zkouška velmi zrychlené životnosti) a HASS (sledování velmi zrychleného namáhání) provedené společností SGS.

Zkoušky HALT (test velmi zrychlené životnosti) a HASS (sledování velmi zrychleného namáhání) umožňují vývojářům a výrobcům rychle a účinně určit slabé stránky produktu, a to před i po výrobě. Naši odborníci na testování spolehlivosti mohou pomoci vytvořit a provést zkoušky HALT a HASS. Výrobci tyto zkoušky často využívají společně.

HALT (Zkouška velmi zrychlené životnosti)

HALT se obvykle používá v procesu návrhu a umožňuje vám rychle určit slabé stránky produktu. Umožňuje provést změny před začátkem průmyslové výroby. Testování HALT vám v řádu dnů může říci o slabých stránkách produktu více než tradiční zrychlené testování v řádu týdnů.

Podrobíme produkt zrychlenému stárnutí pomocí tepelného a vibračního namáhání. Naše laboratoře spolehlivosti záměrně zpřísňují očekávané podmínky prostředí vašeho produktu. Abychom podpořili vývoj vašeho produktu, je naším cílem způsobit poruchy a nalézt hranice produktu.

Používají se obvykle tyto zkoušky namáhání:

  • Krokové teplotní namáhání – teplo a chlad,
  • Rychlé tepelné cykly,
  • Krokové vibrační namáhání,
  • Kombinované namáhání prostředím (vibrace, tepelné cykly).

V leteckém průmyslu je zkouška HALT často povinná, protože vady produktů mohou mít katastrofické důsledky.

HASS (Sledování velmi zrychleného namáhání)

Odhalte pomocí zkoušky HASS vadné produkty po výrobě. Zkouška HASS se obvykle provádí na místě před expedicí a používá se jako lepší náhrada zahořování.

Naši odborníci na testování spolehlivosti povedou u vašich produktů tvorbu vhodného profilu namáhání. Úrovně namáhání musí být dostatečně vysoké, aby odhalily poruchy nevyhovujících produktů, ale ne tak vysoké, aby zpozdily jejich dodávku.

Kontaktujte nás, abyste se dozvěděli, jak vám může testování HALT a HASS pomoci odhalit možné problémy před tím, že uvedete produkty na trh.