Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zákazníci subjektů recyklujících elektronický odpad (recyklátorů elektronického odpadu) v dnešní době vyžadují důkaz o řízení otázek ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a bezpečnosti provozu.

Narůstající počet vašich zákazníků bude vyžadovat nezávislou externí certifikaci ověřující shodu vašeho systému řízení recyklace elektronického odpadu s nejvyššími požadavky. Celosvětově uznávaná certifikace SGS standardu Responsible Recycling© (R2) pro recyklátory elektronického odpadu založená na nezávislém auditu je klíčovým provozním standardem pro odvětví recyklace elektronického odpadu.

Recyklace elektronického odpadu představuje zvláštní výzvy v několika směrech. Nebezpečné chemikálie včetně olova, kadmia, arzenu či rtuti, které se běžně nachází v elektronických přístrojích, představují v průběhu recyklace riziko pro životní prostředí i pracovníky. S informacemi uloženými v počítačích, kopírovacích strojích a jiných elektronických zařízeních musí být vhodně zacházeno, aby nedošlo k jejich zneužití.

R2 je dobrovolný provozní standard určený pro recyklátory elektronického odpadu (e-recyklátory). Standard poskytuje rámec pro váš systém řízení recyklace a EHS. R2 se zabývá problémy ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a bezpečnosti informací, které se přímo vztahují k recyklaci elektronických zařízení. R2 je provozním standardem v daném odvětví a certifikace podle této normy ukazuje vaši znalost principů bezpečné recyklace elektronického odpadu.

Certifikace R2 SGS nabízí komplexní systém řízení recyklace pro váš provoz. Pokud se pro získání vaší certifikace spojíte s SGS, budete těžit z našeho celosvětového renomé coby vedoucího poskytovatele certifikací a auditů. Auditoři SGS mají rozsáhlé znalosti všech aspektů recyklace elektronického odpadu stejně jako místních a mezinárodních přístupů a předpisů pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Organizace si mohou zvolit začlenění R2 do provozních standardů pro odvětví recyklace (RIOS) jako podpůrný systém řízení EHS. R2 může být rovněž snadno začleněna do dalších certifikovaných systémů řízení, jako jsou ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Certifikace R2 ukazuje vaše odhodlání pro dodržování recyklačních postupů šetrných k životnímu prostředí a také vám poskytne praktické pomůcky pro zlepšení vašich recyklačních procesů. Kontaktujte SGS a dozvíte se více o procesu certifikace R2.