Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jako podnik pohybující se v konkurenčním prostředí se budete neustále snažit vašim zákazníkům poskytovat služby a produkty nejvyšší kvality.

Je nutné, aby pro účast v globálním dodavatelském řetězci a národním nebo mezinárodním obchodě vaše produkty, systémy nebo služby splňovaly platné předpisy a normy. Bez řádné shody bude váš přístup na trhy závažně omezen.

Naše certifikační služby vám pomohou začlenit kritická kritéria pro výstavbu a požadavky shody od návrhové fáze až po konec životního cyklu. Dokážeme identifikovat předpisy a normy pro každý produkt, službu nebo cílový trh, pak jej otestovat a zkontrolovat v různých fázích výroby a zajistit, že bude dodržena shoda. Když jsou vaše systémy řízení certifikovány, naši auditoři kontrolují shodu s požadavky platných norem.   

Nabízíme kompletní balíček certifikací pro všechny průmyslové obory a sektory, uzpůsobený podle specifických požadavků a zpřístupňující nejlepší globální postupy. Když potřebujete prokázat, že vaše produkty a služby splňují předpisy, normy a národní/mezinárodní schémata, naše certifikační služby vám a vašim zákazníkům poskytnou zajištění, které potřebujete.