Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Ochrana spotřebitele vedla ke zvýšenému testování měrného absorpčního poměru (SAR) a jeho regulaci.

SAR je míra poměru, při níž je radiofrekvenční (RF) energie absorbována lidským tělem. Radiofrekvenční energii emitují bezdrátové terminály, například GSM a GPRS, CDMA, WLAN, Bluetooth a WCDMA, včetně mobilních telefonů.

Naše laboratoře SAR poskytují testování SAR pro všechny druhy bezdrátových terminálů.

Bylo prokázáno, že silná elektrická a magnetická radiace škodí lidskému zdraví. V mnoha zemích proto byly zavedeny úrovně SAR, které musíte dodržet, pokud na daném území chcete prodávat své výrobky.

Země/OblastLimit SARRegulace SAR
USA a Kanada 1,6 W/Kg_1 g (doporučeno) Povinné
Austrálie 2,0 W/Kg_10 g (doporučeno) Povinné
EU 2,0 W/Kg_10 g (doporučeno) Povinné
Japonsko 2,0 W/Kg_10 g (doporučeno) Povinné
Korea 1,6 W/Kg_1 g Povinné
Čína Zpráva na vyžádání Povinné

Většina zemí a regionů publikovala normy a nařízení ohledně expozici RF, včetně úrovní SAR vztahujících se na mobilní telekomunikační zařízení. Ve většině zemí se testování SAR vyžaduje pro schválení typu mobilních telefonů. Nedodržení těchto nařízení v jedné zemi či regionu omezuje přístup na příslušný trh.

Dejte najevo, že jste odhodláni dbát na bezpečnost spotřebitelů pomocí testů SAR, které provádíme.