Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jako člen systému CB vás může naše společnost přiblížit k ideálu "jeden výrobek, jedna zkouška, jedna značka pro celý svět", po kterém touží výrobci i maloobchodníci.

Systém IECEE CB je mezinárodní systém pro vzájemné přijímání zkušebních zpráv a certifikátů CB v oblasti bezpečnosti elektrických a elektronických výrobků a součástí. IECEE je vícestranný systém účastnických zemí a certifikačních organizací vycházející z používání mezinárodních norem (IEC). Umožňuje výrobcům, kteří obdrželi certifikát CB od národního certifikačního orgánu (NCB), aby obdrželi certifikační značku od jiného NCB, který je uznáván v zemi, kde se tento NCB nachází.  

Systém NCB se vztahuje na tyto produkty:

 • kabely a šňůry,
 • baterie,
 • spínače spotřebičů,
 • automatické ovladače pro elektrické spotřebiče pro domácnost,
 • elektrické vybavení pro lékařské účely,
 • IT a kancelářské vybavení,
 • osvětlení,
 • měřicí přístroje,
 • elektrické hračky,
 • přenosné nástroje,
 • vybavení domácností a podobné vybavení,
 • elektronika,
 • produkty volného času,
 • bezpečnostní transformátory a podobné vybavení,
 • instalační příslušenství a spojovací zařízení,
 • ochranné instalační zařízení,
 • zařízení nízkého napětí, vysokonapěťové spínače atd.

Podmínky pro získání certifikátu CB

Žádosti o zkušební zprávu a certifikát CB lze podávat u NCB akreditovaného pro příslušnou normu IEC a žádosti mohou zahrnovat jednu nebo více továren v jedné nebo více zemích, kde se produkt vyrábí.

Po obdržení certifikátu CB je postup pro získání certifikace produktu pro požadovaný trh následující:

 • žádost u NCB cílového trhu,
 • předložení certifikátu zkoušky CB,
 • předložení zkušební zprávy CB včetně případných dodatků týkajících národních rozdílů,
 • vzorek produktu, pokud jej NCB požaduje.

Získali jsme postavení NCB v mnoha zemích a naše globální síť zkušebních laboratoří má kvalifikaci pro testování elektrických a elektronických produktů podle různých norem systému CB.

Kontaktujte nás a získejte certifkát CB, abyste zajistili, že vaše produkty proniknou na ještě více trhů než kdykoli v minulosti.