Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Bluetooth®, jednička v bezdrátovém spojení na krátké vzdálenosti, nabízí svým uživatelům výhody vyplývající z propojení bez použití kabelů. Zjednodušuje vyhledávání a možnosti nastavení mezi jednotlivými zařízeními.

Ve společnosti SGS provádíme testování Bluetooth u široké škály produktů a technologií s cílem zajistit, aby vaše výrobky odpovídaly všem příslušným normám. Od SIG (příslušné zájmové skupiny) jsme získali akreditaci, která nám umožňuje testovat vaše výrobky a udělit jim certifikát Bluetooth.

V obecné rovině existují tři požadavky na certifikaci výrobku vztahující se na výrobky Bluetooth - schválení rádiového zařízení, certifikát EMC a osvědčení o bezpečnosti. Naši odborníci v oblasti bezdrátových telekomunikací vám poradí, jak je to s požadavky na zařízení Bluetooth na vašem trhu.

Naše služby v oblasti kvalifikace Bluetooth:

  • kvalifikace Bluetooth na základě směrnice R&TTE
  • testování výrobku Bluetooth
  • testování interoperability profilu
  • testování shody protokolu a profilu
  • Zkoušení RF shody
  • Zákonné zkoušky a schvalování typu

Naše testovací laboratoře získaly akreditaci od SIG (příslušných zájmových skupin) v oblasti Bluetooth a používají pouze schválená testovací zařízení. Bluetooth je kritériem pro mnohé významné společnosti v odvětví telekomunikací, IT a vytváření sítí. Můžete se spolehnout na to, že testy provedeme v souladu se specifikacemi SIG, včetně testů BITE.

Máme rovněž oprávnění provádět testy interoperability CTIA BT a také požadavků na přenos Bluetooth.

Zjednodušte cestu svých výrobků na trh díky testům zařízení Bluetooth, které provádíme, a díky službám v oblasti certifikování výrobků, které poskytujeme.