Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jsme jednou z mála auditních společností kvalifikovanou ze strany Aliance odpovědného podnikání (RBA), která poskytuje auditní služby uznávané RBA.

Naše služba RBA vám poskytuje důkladný rámec pro sledování souladu a výkonu vašich dodavatelů podle Kodexu chování RBA.

Informace o RBA

Aliance RBA, dříve známá jako EICC byla založena v roce 2004 na podporu společného kodexu chování v průmyslu elektroniky a informačních a komunikačních technologií (ICT). V současnosti zahrnuje více než 110 členských společností a jejich dodavatelů po celém světe z odvětví elektroniky, maloobchodu, automobilů a hraček . Současný auditní protokol RBA, verze 6.0.0 byl ratifikován v roce 2017 a vstoupil v platnost dne 1. února 2018.

Kodex chování RBA stanoví normy potřebné pro zajištění toho, že:

 • Pracovní podmínky v dodavatelském řetězci v průmyslu elektroniky jsou bezpečné
 • S pracovníky je zacházeno s důstojností a respektem; 
 • Výrobní procesy jsou šetrné vůči životnímu prostředí

Kodex chování stanoví pro továrny v dodavatelském řetězci jasné a měřitelné výhody, včetně vyšší produktivity a kvality a menší fluktuace pracovníků, menšího počtu úrazů a nemocnosti. Umožňuje také společnostem prokázat společenskou odpovědnost vůči společnosti při výběrových řízeních na mezinárodní smlouvy nebo lokálním rozšiřování pro další podnikatelské činnosti. Tento kodex chování byl široce přijat jako standard společenské odpovědnosti v elektronickém průmyslu a průmyslu informačních a komunikačních technologií.

Zásady kodexu chování RBA

Kodex chování RBA tvoří pět částí se 43 klíčovými zásadami:

 • Pracovní síla
  • Svobodná volba zaměstnání
  • Mladí pracovníci
  • Pracovní doba
  • Odměna a benefity
  • Lidské zacházení
  • Zákaz diskriminace 
  • Svoboda shromažďování
 • Bezpečnost a ochrana
  • Bezpečnost při výkonu povolání
  • Havarijní připravenost
  • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
  • Pracovní hygiena
  • Fyzicky náročná práce
  • Ochrana strojního zařízení
  • Hygiena, stravování a bydlení 
  • Komunikace v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti
 • Životní prostředí
  • Environmentální povolení a podávání hlášení
  • Prevence znečišťování a úbytku zdrojů
  • Nebezpečné látky
  • Pevný odpad
  • Emise ve vzduchu
  • Materiálová omezení
  • Hospodaření s vodou
  • Energetická spotřeba a emise skleníkových plynů
 • Etika
  • Podnikatelská integrita
  • Zákaz neoprávněného zvýhodnění
  • Zpřístupnění informací
  • Duševní vlastnictví
  • Slušné podnikání, reklama a konkurence
  • Ochrana totožnosti a nepoužívání odvetných útoků
  • Odpovědný nákup minerálů 
  • Ochrana soukromí 
 • Systém řízení
  • Angažovanost společnosti
  • Odpovědnost a povinnost vedení
  • Právní požadavky a požadavky zákazníků
  • Hodnocení a řízení rizik
  • Cíle pro zlepšení
  • Školení
  • Komunikace
  • Zpětná vazba, zapojení a stížnosti pracovníků
  • Audity a hodnocení
  • Proces nápravných opatření
  • Dokumentace a záznamy 
  • Odpovědnost dodavatelů

Proč společnost SGS?

Společnost SGS je jedna z mála auditních firem, která je uznávána ze strany RBA a je oprávněna využívat auditní nástroje RBA spolu s kvalifikovanými auditory RBA. Úspěšný audit od společnosti SGS podle potvrzeného auditního programu RBA povede k vydání úřední zprávy o auditu RBA. To zase napomůže posílit závazek vůči kodexu chování v celém dodavatelském řetězci.

Zjistěte, jak vám a vašim dodavatelům mohou pomoci auditní služby RBA poskytované společnosti SGS zachovat soulad s kodexem.