Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Směrnice WEEE (Odpad z elektrických a elektronických zařízení) klade odpovědnost za nakládání s OEEZ o výrobci, dovozci a maloobchodníky. SGS může pomoci firmu při navrhování a provádění svou strategii shody.

První směrnice OEEZ 2002/96/ES, kterou v roce 2003 přijala Evropská unie (EU), si kladla za cíl minimalizovat ekologické dopady likvidace elektrických a elektronických zařízení tím, že uložila výrobcům, prodejcům a dovozcům odpovědnost za jejich shromažďování, opětovné používání, recyklaci a obnovu. Tato směrnice byla revidována a nová směrnice OEEZ 2012/19/EU vstoupila v platnost 14. února 2014.

Podobné předpisy platí v některých zemí mimo EU.

Naši odborníci poskytují individuální služby, jejichž cílem je přizpůsobit vaše procesy požadavkům každé země. Můžeme vám pomoci analyzovat platné požadavky a implementovat pragmatické řešení souladu s OEEZ, které zahrnuje, podle daného případu, informace pro uživatele, označování, registraci, předkládání zpráv, plnění povinnosti zpětného odběru a určení zplnomocněných zástupců.

Díky globální síti kanceláří a díky našim odborníkům nabízíme nezávislé poradenství a jsme schopni přizpůsobit právní, technické a praktické rady tak, abyste mohli vytvořit efektivní strategii v oblasti OEEZ.

Kontaktujte nás, abyste zjistili, jak SGS může podpořit vaši společnost.

Směrnice EU ONL (2011/65/EU) navíc omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tato směrnice nahrazuje první směrnici ONL (2002/95/ES), která byla zrušena v roce 2013. Pro získání informací o našich službách v oblasti směrnice ONL navštivte naši specializovanou webovou stránku.