Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V dnešní době mají trhy ve stále větším měřítku mezinárodní rozsah, a proto musí výrobci, distributoři, dovozci a maloobchodníci splňovat stále více nařízení, která slouží k zajištění větší bezpečnosti a jakosti výrobků.

Nicméně splnění techto nařízení, která se v jednotlivých zeměpisných regionech liší, klade značné technické nároky na podniky a může znamenat vynaložení prostředků a dovedností, kterými běžná firma nedisponuje.

V SGS poskytujeme technickou pomoc organizacím napříč všemi odvětvími. Naším cílem je pomoci jim splnit odpovídající normy, zákonné požadavky a získat příslušné certifikáty.

Bez ohledu na to, o jaký výrobek nebo cílový trh se jedná, jsou naši odborníci schopni vytvořit program technické podpory podle vašich konkrétních potřeb. Přihlížejí přitom ke standardům a nařízením platným pro konkrétní výrobky na konkrétních trzích. Patří sem rady a pomoc v souvislosti s označováním, které slouží k poskytování informací o výrobcích způsobem, jenž odpovídá různým trhům po celém světě.

Naše společnost se proaktivné stará o to, abychom stále byli o krok napřed, pokud jde o osvědčené obchodní postupy a zákonné požadavky pro různá odvětví. Můžete tedy mít důvěru, že při spolupráci s námi budete mít výhodu díky našemu předvídání potenciálních technických překážek, které by bránily vašemu výrobku dostat se na různé trhy co nejrychleji.