Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Výpočet a analýza spolehlivosti zdokonalují zkoušky spolehlivosti. Mohou poskytnout cenné informace a umožnit výrobcům předpovědět dlouhodobé chování produktů.

Je to zejména užitečné v případech, kdy životnost produktu nebo jeho velikost brání provedení testů zrychleného stárnutí.

Teoretické předpovědi a analýzu používáme u všech typů produktů od nejmenších položek po velké projekty, jako jsou telekomunikační sítě. Teoreticky mohou být brány v úvahu i další faktory, jako jsou nadbytečné kapacity.

Výpočty spolehlivosti:

  • MTBF (střední doba mezi poruchou)
  • životnost
  • RAMS (spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost, bezpečnost)
  • dostupnost systému

Náš výpočet spolehlivosti bude navíc zahrnovat analýzu účinků možných poruch pomocí FMEA (analýza účinku režimu poruchy).

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici globální síť laboratoří spolehlivosti a odborníků, máme ideální pozici pro provedení vašich testů spolehlivosti. Náš výpočet a analýza vám pomáhá uvádět na trh pouze bezpečné produkty.