Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Ekotoxikologické studie společnosti SGS zkoumají potenciální vliv chemikálií, prostředků na ochranu plodin a biocidů na floru a faunu.

Naše zkušenosti v oblasti ekotoxikologie zahrnují problematické látky, které jsou špatně rozpustné ve vodě, vysoce těkavé a/nebo barevné. To znamená, že podle potřeby můžeme nabídnout specifické identifikační testy a postupy stanovení koncentrací.

Mezi naše testovací služby v oblasti ekotoxikologie patří:

 • testy toxicity bakterií (akutních, aerobních, anaerobních, chronických, testy monokultur, testy složitých celků);
 • testy inhibice růstu řas (různé druhy);
 • toxicita korýšů (např. perloočky);
 • toxicita ryb, akutní (semi-statická, statická);
 • toxicita červů (akutní);
 • testy inhibice růstu rostlin;
 • testy půdní mikroflory (regulace BBA VI 1-1, OECD 216 a OECD 217).

Naše toxikologické testovací metody odpovídají směrnicím, které vydaly následující instituce:

 • Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA – německé federální centrum biologického výzkumu pro zemědělství a lesnictví);
 • OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj);
 • DIN – Deutsches Institut für Normung (Německý institut pro standardizaci);
 • Deutsches Institut für Normung (DIN – Německý institut pro standardizaci);
 • EPPO (Evropská a středozemní organizace ochrany rostlin);
 • CEC (Komise evropských společenství);
 • EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí);
 • ECETOC (Evropské centrum pro ekotoxikologii a toxikologii chemikálií).

Navíc jsme nezávislým poskytovatelem ekotoxikologických testů a naše ekotoxikologické studie prováděné podle zásad správné laboratorní praxe (GLP) se těší dobré pověsti všude ve světě. To znamená, že můžete využít výsledky našich ekotoxikologických studií pro účely hodnocení environmentálních rizik, které musíte provést při registraci látek a výrobků.

Obraťte se na společnost SGS ještě dnes a získejte více informací o našich službách v oblasti ekotoxikologických testů.