Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Udržování informovanosti vašich zaměstnanců a širší organizace o nejnovějším stavu stále se měnících právních předpisů, nařízení a norem, které se vztahují na vaše výrobky, je výzvou.

Porozumění stávajícím požadavkům je nezbytně důležité, informovanost o nadcházejících změnách a nových požadavcích může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

V SGS máme důkladné znalosti o zákonných předpisech na mezinárodní i místní úrovni. Jsme odhodláni poskytnout klientům přístup k těmto znalostem a ke zkušenostem, které máme s aplikací zmíněných předpisů na organizace po celém světě. Díky naší mezinárodní síti školitelů jsme ideálním partnerem, abychom mohli udržovat informovanost vašich zaměstnanců o nejnovějším vývoji v oblasti předpisů týkajících se vyhovění.

Předpisy týkající se hygienických výrobků

Zákonodárci, regulační orgány a samozřejmě i spotřebitelé neustále nastavují vyšší standardy kvality surovin i výsledných produktů. Mezi hlavní světové standardy a předpisy, které ověřují naše pobočky, se řadí mimo jiné:

  • Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
  • Nařízení EU o kosmetických přípravcích (které se vztahuje na některé výrobky, např. vlhčené ubrousky)
  • REACH EU
  • Směrnice EU o zdravotnických prostředcích
  • Právní předpisy USA o hygienických výrobcích
  • Předpisy čínského ministerstva zdravotnictví

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a zajistěte si soulad svých výrobků s příslušnými předpisy.