Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V každém odvětví nebo oboru musí vaše výrobky a služby vyhovovat normám a předpisům vyžadovaným vaším cílovým trhem.

Bez správné shody je omezen váš přístup na trh, narušeny dodavatelské řetězce a ovlivněn hospodářský výsledek.

Určení správných předpisů pro trh odbytu vašich výrobků a služeb může být složitým úkolem. Porozumění národním a mezinárodním předpisům, normám a standardům specifickým pro váš sektor či odvětví a dohodnutým požadavkům zákazníka vyžaduje důkladné šetření a detailní znalost daného odvětví.

My u SGS nabízíme širokou škálu auditorských a certifikačních služeb, které pokryjí celý váš hodnotový řetězec od certifikace výrobků až k organizaci procesů, služeb a systémů. Jsme proslulí našimi přísnými a komplexními standardy auditorských, verifikačních a kontrolních služeb, které vám pomáhají uvést vaše výrobky a služby na trh. Naše celosvětová síť zkušených odborníků a pokročilých zkušebních zařízení může být využita dle vašich konkrétních požadavků pro dosažení očekávaných vlastností vašich výrobků a služeb.