Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Udržování informovanosti vašich zaměstnanců a širší organizace o nejnovějším stavu stále se měnících právních předpisů, nařízení a norem, které se vztahují na vaše výrobky, je výzvou.

Porozumění stávajícím požadavkům je nezbytně důležité, informovanost o nadcházejících změnách a nových požadavcích může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

V SGS máme důkladné znalosti o zákonných předpisech na mezinárodní i místní úrovni. Jsme odhodláni poskytnout klientům přístup k těmto znalostem a ke zkušenostem, které máme s aplikací zmíněných předpisů na organizace po celém světě. Díky naší mezinárodní síti školitelů jsme ideálním partnerem, abychom mohli udržovat informovanost vašich zaměstnanců o nejnovějším vývoji v oblasti předpisů týkajících se vyhovění.