Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS nabízí kompletní služby testování stability - od návrhu studie po skladování a skladovatelnost, monitorování, analytické zkoušky a dokumentaci.

Díky více než 20 letům zkušeností a více než 100 000 vzorků na skladě má divize Life Science společnosti SGS vhodné dovednosti a kapacitu k zajištění vašich projektů v oblasti stability.

Nabízíme zákazníkům celou škálu skladovacích podmínek v mnoha klimatických "walk-in" komorách a klimatických skříních s celkovou skladovací kapacitou více než 1200 m3. Pro skladování při nižších teplotách jsou k dispozici různé chladničky a mrazáky.

Všechny skladovací komory jsou plně řízeny v režimu 24/7 a opatřeny monitorovacími a poplašnými systémy (v souladu s CFR 21, částí 11). Pro větší jistotu provozujeme záložní komory pro kompletní obnovu vzorků.

Služby testování v oblasti studie stability

 • podpora při návrhu studií v reálném čase, zátěžových testů a studií fotostability;
 • vývoj a validace "metod prokazujících stabilitu";
 • zkoumání parametrů relevantních pro stabilitu;
 • skladování a řízení vzorků pro zkoumání stability;
 • průběžné zprávy pro každé testovací období;
 • souhrnná finální zpráva. 

Klimatické zóny (podle ICH)

I.  21 °C / 45 % r.h.
II. 25 °C / 60 % r.h.
III. 30 °C / 35 % r.h.
IV. 30 °C / 70 % r.h.

Dlouhodobé, střednědobé a zrychlené skladování

 • 25 °C / 40 % r.h.
 • 25 °C / 60 % r.h.
 • 30 °C / 65 % r.h.
 • 30 °C / 70 % r.h.
 • 30 °C / 75 % r.h.
 • 40 °C / 75 % r.h.
 • 40 °C / ne více než 25 % r.h.
 • +5 °C
 • -20 °C
 • -80 °C
 • fotostabilita;
 • specifické podmínky zákazníka;
 • stabilita při přepravě (mrznutí a tání, cyklický test);
 • stabilita v průběhu používání.