Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Ve farmaceutickém průmyslu je řízení bezpečnosti a kvality výrobků během distribuce nanejvýše důležité.

Certifikace osvědčených distribučních postupů (GDP) pro farmaceutické výrobky ukazuje vaše přijetí osvědčených distribučních postupů a zásad kvality v každém aspektu vašich služeb.

Osvědčení distribuční postupy (GDP) jsou kvalitním systémem pro skladovací a distribuční centra určená pro léčiva. Mezinárodně uznávané předpisy pro GDP ve farmacii nařizují, aby distributoři farmaceutických výrobků sjednotili jejich procesy se standardy. Toto schéma zajišťuje, že jsou zavedeny konzistentní systémy řízení jakosti napříč celým vaším dodavatelským řetězcem od prvních dodávek surovin do výrobních závodů až po finální doručení hotových léčiv koncovému uživateli. Nezávislé hodnocení shody podle mezinárodních požadavků GDP je nejefektivnějším způsobem, jak zajistit, aby váš systém řízení jakosti odpovídal směrnicím pro GDP.

SGS je světově uznávaným lídrem v oblasti provádění certifikací ve farmaceutickém sektoru. Během procesu certifikace GDP ve farmacii naši vysoce kvalifikovaní auditoři provedou analýzu vašich procesů a zásad, spolu s procesy a zásadami vašich partnerů v rámci dodavatelského řetězce, pro zajištění, aby vaše společnost neustále dodávala kvalitní výrobky, jak se od farmaceutických výrobců očekává.

Platná certifikace GDP od SGS ukazuje přijetí zásad kvality vaší organizací ve všech aspektech vašich služeb a že jste životaschopným partnerem v rámci dodavatelského řetězce v oboru zdravotní péče. Kontaktujte nás a dozvíte se více o procesu certifikace osvědčených distribučních postupů pro farmaceutický průmysl.