Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Chce-li vaše organizace prodávat kosmetické přípravky kdekoliv na světě, musíte vyhovět odpovídajícím požadavkům na osvědčené postupy výroby kosmetických přípravků.

SGS provádí audity GMP kosmetických přípravků a zajišťuje shodu s odpovídajícími normami nebo standardy vyžadovanými koncovými uživateli výrobků.

Ačkoliv obecně zahrnují stejné základní oblasti, liší se požadavky GMP kosmetických přípravků podle zemí, kde své výrobky prodáváte. Různé země či oblasti mají své vlastní GMP doporučení jako:

  • ISO 22716:2007 (obecně uznávaná mezinárodní norma)
  • Směrnice ASEAN pro GMP v kosmetickém průmyslu
  • Spojené státy americké - Food and Drug Administration (FDA) Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) Pokyny pro GMP kosmetických přípravků
  • European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) – GMP pro kosmetické přísady
  • Evropská Unie – COLIPA (the European Cosmetic Association) GMP kosmetických výrobků Pokyny pro výrobce kosmetických přípravků

Výhody auditů GMP kosmetických přípravků os SGS

SGS pomáhá zajistit, aby vaše kosmetické přípravky byly vyráběny a aby s nimi bylo nakládáno ve shodě s příslušnými požadavky na GMP. Také nabízíme:

  • Zajištění kvality kosmetických přípravků a konzistenci
  • Prokázání shody dodavatelů a subdodavatelů s příslušnými požadavky
  • Hledáme nedostatky před provedením inspekce ze strany úřadů nebo sponzorů
  • Provádíme pravidelné školení podle příslušných zákonných požadavků

Kdo může těžit ze služeb školení GMP kosmetických přípravků, diferenční analýzy a auditu shody?

Všichni výrobci v kosmetickém průmyslu od zpracování surovin po hotové výrobky, společnosti zabývající se balením a štítkováním, dodavatelé surovin, distributoři a prodejci kosmetiky, kteří se chystají zavést některé z těchto postupů do svých procesů a kteří chtějí zásobit možné dodavatele podle příslušných národních pokynů nebo hodnotit shodu jejich existujících dodavatelů.

Audity GMP kosmetických přípravků provedené našimi odborníky vám také slouží jako diferenční analýza nebo interní audit třetí stranou sloužící k odhalení nedostatků a potřebných zlepšení pro vyhovění příslušným zákonným požadavkům pro kosmetický průmysl.

Naše celosvětová síť nezávislých a expertních auditorů a naše laboratoře nabízí integrovaná individuální řešení pro bezpečnostní shodu. Spolehlivým, účinným a trvalým způsobem pomáháme vaší organizaci řídit kvalitu a bezpečnost vašich výrobků a chránit vaši značku.

Spolupracujte s SGS na provedení auditů GMP kosmetických přípravků a budete řídit kvalitu a bezpečnost vašich výrobků na celém světě.