Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace na základě normy o baleni a obalových materiálech Britského konsorcia pro maloobchod (BRC) od společnosti SGS - prokazuje vyhovění v oblasti řízení nebezpečnosti a rizik, hygieny, bezpečnosti produktů a systémů jakosti.

Každá organizace zapojená do výroby všech typů obalů a obalových materiálů může na základě obdržení certifikátu podle této normy ukázat svůj závazek výroby bezpečného, funkčního a legálního produktu. Zákazníci certifikaci pravidelně vyžadují v rámci postupů schvalování jejich dodavatelů.

Jsme schváleni společností BRC, abychom mohli nabízet certifikaci podle světové normy BRC pro balení a obalové materiály a naše globální síť nám umožňuje tuto službu nabízet vám (nebo vašim dodavatelům), ať se nacházíte na jakémkoli místě a v jakékoli části mezinárodního dodavatelského řetězce. Je důležité, že využíváme auditory, kteří mluví místním jazykem a jsou obeznámeni s místní kulturou. Právě oni vám pomohou zajistit dodržování řádných postupů řízení bezpečnosti.

Výhody certifikace

Získání certifikace pomůže naplnit očekávání vašich zákazníků na základě předložení plánů, programů a systémů, které norma vyžaduje:

  • systém řízení nebezpečnosti a rizik pro řízení rizik přístupem krok po kroku,
  • závazek nejvyššího vedení poskytovat dostatečné zdroje pro splnění normy
  • systém řízení jakosti, který obsahuje organizační a řídicí politiky potřebné k zavedení rámce pro splnění této normy
  • řada programů, které jsou nutnou podmínkou a které se zabývají základními provozními podmínkami a podmínkami prostředí potřebnými pro výrobu bezpečných a hygienických obalů a řízením obecných rizik ošetřených v osvědčených výrobních a hygienických postupech.

Proč si zvolit světovou normu BRC pro certifikaci balení a obalových materiálů?

Normu BRC uznává Globální iniciativa za bezpečnost potravin (GFSI), program, jehož cílem je harmonizovat mezinárodní normy bezpečnosti potravin za podpory vedoucích světových prodejců a výrobců potravin a obalů. Uznání ze strany GFSI tedy znamená, že můžete využít světovou normu BRC pro obalové materiály potravin ke splnění požadavků těchto hlavních hráčů v rámci jednoho mezinárodně uznávaného systému řízení bezpečnosti potravin.

Už teď se na nás obraťte, abyste se dozvěděli, jak můžeme zlepšit renomé vaší firmy udělením certifikátu na základě normy BRP pro balení a obalové materiály.