Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Individuální auditorské služby založené na konkrétních potřebách vaší organizace zajišťují integritu kvality vašich služeb.

SGS poskytuje individuální auditorské služby pro ověření specifických kritérií v rámci vašich procesů nebo dodavatelského řetězce.

Naši vysoce kvalifikovaní auditoři ověří schopnost vaší organizace dosáhnout kvality, tj. vyhovět požadavkům zákazníka, bezpečnosti, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zdraví při práci, sociální zodpovědnosti a vyhovět právním požadavkům, které mohou ovlivnit produktivitu vaší organizace a vaše hospodářské výsledky.

Jsme uznávaný lídr v provádění externích auditů. Naši experti navrhnou speciální účelná kritéria přizpůsobená vašim konkrétním potřebám a naše globální síť multioborových auditorů provede kontrolu systému. Společně s vámi pracují na zajištění hodnoty značky a hodnot společnosti.

Naše individuální auditorské služby spadají do dvou širších kategorií: Hodnocení dodavatelů/obchodníků/koncesionářů ověřuje, že vaši dodavatelé důsledně dodržují vaše požadavky a smluvní dohody, a audity vašeho kodexu zásad zajišťují, že všichni pracovníci v rámci vaší organizace dodržují standardy vaší organizace.

Každý individuální audit je jedinečný, naši auditoři však dodržují přísný rámec osvědčených postupů daného odvětví. Kroky vašeho individuálního auditu obvykle zahrnují:

  1. Auditoři SGS stanoví program auditu, v rámci něhož se transformují vaše potřeby do kontrolního seznamu kritérií založených na míře kontroly, kterou chcete mít nad vaší společností a vašimi partnery
  2. Audit je proveden na místě nebo externě podle dohodnutých požadavků auditu
  3. Na závěr auditu vám auditor SGS předá zprávu z auditu, kterou rovněž obdrží technický kontrolor k revizi a schválení před odesláním všem příslušným stranám dle smluvních požadavků
  4. Podle dohody budou prováděny průběžné monitorovací audity

Naše externí nezávislé audity vám dávají jistotu, že všechny články vašeho dodávkového procesu pracují s cílem zachovat integritu vašich značek. Naše komplexní audity rovněž analyzují vaše příležitosti k neustálému zdokonalování vašich systémů a výkonových kritérií, která potřebujete pro lepší uspokojení požadavků vašich zákazníků.

Kontaktujte nás a dozvíte se, jak mohou externí audity založené na vašich kritériích optimalizovat vaše výrobní procesy.