Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služba správy výkonnosti dodavatele od společnosti SGS pomáhá každé organizaci v jejím hodnotovém řetězci splnit vaše kvalifikační standardy a zajišťují zlepšování kvality a shodu s předpisy.

Protože nyní jsou dodavatelské řetězce velmi komplexní a geograficky rozptýlené, je vhodné používat nezávislé specialisty s mezinárodním dosahem k ohodnocení výkonnosti vašich dodavatelů. Máme globální síť a odbornost, abychom vám pomohli a zajistili, že vaši dodavatelé budou splňovat následující požadavky:

  • shoda s globálními průmyslovými standardy,
  • splnění odpovídajících místních, národních a mezinárodních předpisů a
  • splnění vašich vlastních specifických kritérií pro procesy a výkony.

Naše služba kvalifikace automobilových dodavatelů zajistí audity vašich dodavatelských partnerů z hlediska kontroly procesů a produktů, kvality a řízení rizik, ochrany zdraví a bezpečnosti nebo všech dalších kritérií. To znamená, že vám pomůžeme dosáhnout konzistence výkonů v celém dodavatelském řetězci, zvýšit standardy kvality a chránit vaši pověst.

Chcete-li zjistit další informace o tom, jak vám mohou pomoci naše služby kvalifikace dodavatelů, kontaktujte společnost SGS.