Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS je světovým lídrem v námořní logistice a obchodních službách.

Naše námořní služby jsou světově standardizované a spravovány, a naši nakládající velitelé a inspektoři jsou respektováni v přístavech a terminálech po celém světě. Nakládající velitel a zahájení a ukončení pronájmu jsou dvě služby, které společnost SGS poskytuje pro lodní a komerční dopravní průmysl.

Nakládající velitel

Nakládající velitel reprezentuje vás a vaše zájmy během nakládky a vykládky v jakémkoli přístavu nebo terminálu po světě. On je vaše hlavní spojení mezi plavidly, terminály a inspektory třetí strany. Naši nakladající velitelé jsou efektivní, protože mají dokonalý přehled o místních pobřežních operacích a postupech. Naši nezávislí místní nakladající velitelé mají rozsáhlé zkušenosti v námořní logistice a opírají se o globální síť SGS.

Společnost SGS nabízí vynikající schopnosti v mnoha funkcích, včetně:

  • Dohled nad nakládacími a vykládacími činnostmi pro zajištění, že jsou tyto činnosti prováděny včas a efektivním způsobem
  • Zajištění, aby se po celou dobu dodržovaly bezpečnostní postupy
  • Řízení času v kotvišti
  • Ověření, že všechny environmentální zákony a předpisy jsou dodržovány
  • Zhotovení veškeré administrativy a dokumentace
  • Průběžně vás informovat o průběhu vaší lodní zásilky a upozorni na případné problémy

Zahájení a ukončení pronájmu

Ať už jste majitelem nebo pronajímatelem, je důležité mít řádnou, seriózní dokumentaci o stavu lodi na začátku a po uzavření smlouvy o pronájmu. Tato informace má zásadní význam v případě sporu o stavu a údržbě plavidla po termínu pronájmu.

Zkušení námořní inspektoři reprezentují vás. Provádí inspekci plavidla před započetím pronájmu. Zkontrolují vybavení na palubě a zdokumentují stav a stav údržby. Na konci pronájmu znovu zkontroluje plavidlo a zdokumentuje změny, které stojí za povšimnutí. Podrobné zprávy jsou pak předány všem zúčastněným stránám ve smlouvě o pronájmu lodi. Tato zpráva může být klíčovou částí nezávislého důkazu, který může chránit vaše zájmy v případě sporu o stavu údržby nebo stavu plavidla po konci pronájmu.

Nezávislý nakládající velitel a zahájení a ukončení pronájmu jsou komeční dopravní inspekční služby nabízené společností SGS, důvěryhodným tržním lídrem ve službách velkoobjemových nákladů.