Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Výluhové zkoušky pro stavební materiály - splňte nové evropské normy pro stavební výrobky

Nově vytvářené evropské normy poskytují metody pro určení, zda jsou ze stavebních výrobků uvolňovány nebezpečné látky. Jestliže mají být stavební výrobky opatřeny označením CE, musí jejich výrobci v prohlášení o výkonu (DoP) poskytovat údaje o uvolňování nebezpečných látek. Tyto nové evropské normy podléhají nařízení o stavebních výrobcích (CPR) a stanou se harmonizovanými normami. To znamená, že budou platit pro všechny stavební výrobky, pro které platí harmonizované normy.

Aby výrobci stavebních výrobků vyhověli novým normám, musí používat nové výluhové zkoušky na nebezpečné látky. Na rozdíl od starých zkoušek se tyto nezaměřují jen na výluh těžkých kovů a solí. Měří také výluh organických složek, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a oleje. Společnosti, které používají organické složky, které se mohou uvolňovat z jejich stavebních výrobků, mohou tyto zkoušky použít pro zjištění, zda lze tyto výrobky prodávat na evropském trhu.

Provádíme výluhové zkoušky v souladu s těmito novými normami.

Normy

Nové evropské normy se týkají CEN TS 16637-1 až 3, včetně:

 • TS 16637-3 – perkolační zkouška s průtokem zdola. Evropská kolonová zkouška pro zrnité materiály. Typy materiálů:
  • Kamenivo CDW
  • Ocelové strusky
  • Kamenivo
  • Měděné strusky
  • Láva
  • Gumové kusy pro umělé trávníky
 • TS16637-2 – dynamická povrchová výluhová zkouška. Difúzní (nádrž) zkouška pro tvarované stavební materiály. Typy materiálů:
  • Beton
  • Keramické výrobky
  • Asfalt
  • Dlaždice
  • Asfaltové vodovzdorné materiály
  • Plastické hmoty na ploché střechy
  • Pórobeton
  • Vápencový pískovec
  • Izolační materiály EPS
  • Výrobky z minerální vlny
  • Fasádní desky
  • Tuhá PU pěna
  • Okenní PVC rámy
  • Stavební kovy

Proč si zvolit výluhové zkoušky stavebních materiálů od společnosti SGS?

Výluhové zkoušky provádíme v naší laboratoři ekologických stavebních materiálů, kde máme plně automatickou sedmistupňovou kolonovou zkoušku, která vyhovuje novým předpisům.

Naši odborníci mají mnohaleté zkušenosti s prováděním výluhových zkoušek na širokém rozsahu stavebních materiálů. Mohou vám poradit v těchto oblastech:

 • Právní předpisy EU v oblasti stavebnictví a životního prostředí
 • Zlepšování výkonu v oblasti životního prostředí
 • Návrh výzkumu a interpretace výsledků
 • Vývoj produktů

Pomůžeme vám, aby byly vaše stavební výrobky přijaty na evropském trhu.

Přední poskytovatel služeb pro stavební průmysl

Máme rozsáhlé globální zkušenosti s prací na stavebních projektech a se stavebními materiály a zdroje i odbornost na to, abychom vám mohli pomoci s plánováním výroby a řízením projektů.

Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili více informací o našich výluhových zkouškách pro stavební výrobky.