Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Testování kovů z popela ze spaloven společnosti SGS: stanovte pomocí naší jedinečné metody koncentrace kovů v popelu ze spaloven komunálního odpadu (MIBA).

Tento popel obvykle obsahuje určitou koncentraci cenných kovů. Jakmile tyto kovy z popela získáte, můžete je použít jako druhotný stavební materiál. Abyste tedy měli z popela ze spaloven co nejvyšší zisk, potřebujete znát typ a množství obsažených kovů.

Proto jsme vyvinuli testy frakcí kovů v popelu ze spaloven komunálního odpadu, jedinečnou testovací metodu navrženou v úzké spolupráci s nizozemskou asociací pro nakládání s odpady (VA), na základě níž vám stanovíme kategorii a množství kovů v popelu.

Proč zvolit testy kovů z popela ze spaloven od společnosti SGS?

Můžeme vám pomoci:

  • stanovit typ a množství obsažených kovů pomocí našich kompletně vypracované metody testování frakcí kovů v popelu ze spaloven obecního odpadu
  • určit přesnější hodnotu popela
  • identifikovat kvalitu zbývajícího popela a porovnat výsledky se soukromou poptávkou nebo státní legislativou

Testování kovů z popela ze spaloven: kompletně vypracované testy MIBA od světové špičky.

Jako přední světový poskytovatel testů nabízíme rozsáhlé zkušenosti na poli odběru vzorků odpadních materiálů a druhotných stavebních materiálů a nakládání s nimi.

Kontaktujte nás už dnes a my vám objasníme, v čem pro vás mohou být testy popela ze spaloven přínosné.