Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby v oblasti označení CE od společnosti SGS - zajistěte si soulad s ohledem na nařízení EU o stavebních výrobcích (305/2011).

Každý stavební výrobek v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) musí být v souladu s nařízením EU o stavebních výrobcích (CPR), známý právě pod tímto názvem. Tento právní předpis stanoví, že všechny výrobky obchodované nebo prodávané v Evropě musí nést značku CE, pokud pro ně existuje harmonizovaná norma. Označení CE vyjadřuje, že výrobek je v souladu s tímto nařízením. Neznamená to nutně, že výrobek bude vhodný pro všechna koncová použití, ale označuje to, že výrobek je v souladu s jeho prohlášením o vlastnostech (DoP), které pro něj vydal výrobce.

Se stavebním výrobkem nesoucím označení CE je možné obchodovat v rámci celého EHP. Evropské státy tomu nemohou bránit, ani ukládat dodatečné požadavky.

Co znamená nové nařízení EU CPR pro dovozce, distributory a výrobce?

Výrobce produktu, který vyžaduje označení CE, je v konečném důsledku odpovědný za zajištění toho, že výrobek splňuje všechny požadavky. Výrobce musí zajistit, aby byly k dispozici všechny důkazy a byly prezentovány správným způsobem. To zahrnuje použití CE označení na výrobku a distribuci DoP.

Dovozci a/nebo distributoři musí zajistit, aby stavební výrobky, u kterých se to vyžaduje, byly opatřeny označením CE a byla k nim přiložena správná dokumentace, pokyny a bezpečnostní informace. Distributoři musí také zajistit, aby výrobce a dovozce vyhověli jejich požadavkům stanoveným směrnicí o stavebních výrobcích. Dosažení shody může být složitý proces.

Zajistěte soulad s nařízením CPR a soulad s dokumentací.

Pro účely CPR jsme autorizovaným orgánem (NoBo) a naše poradenské služby v oblasti označení CE, testování a posuzování shody vám zajistí odbornost, kterou potřebujete pro splnění předpisů. Poskytujeme zákazníkům přípravu, aby byla podle současného nařízení CPR uznána jejich způsobilost pro označení CE u stavebních výrobků.

Naše oznámení pokrývají širokou škálu harmonizovaných evropských norem a můžeme vám pomoci:

  • určit, jaké harmonizované evropské normy se vztahují na váš stavební výrobek;
  • Poskytování certifikace kontroly výroby;
  • Formální počáteční testování vybraného počtu výrobků v oznámené zkušební laboratoři.

Certifikace kontroly výroby (FPC)

Důležitým dokladem pro mnoho výrobků s označením CE je takzvaný certifikát FPC. Můžeme vám poskytnout certifikaci FPC, která zahrnuje kontrolu kvality postupů a kontrolu výrobku. Po úspěšném auditu ze strany NoBo obdrží výrobce certifikát FPC, který potvrzuje splnění evropské normy z hlediska postupů a inspekcí.

CPR rozlišuje čtyři různé úrovně kontroly týkající se označení CE. Úroveň kontroly je uvedena podle normy. Certifikát FPC se vyžaduje pouze pro dvě nejvyšší úrovně. U mnoha norem je předepsána jedna úroveň kontroly. V jiných případech může úroveň zvolit výrobce nebo je úroveň závislá na konkrétním užití.

Jsme oprávněni provádět audity FPC. Můžeme také pomoci určit, jaká úroveň se použije, a poskytnout informace o výkonu a/nebo požadovaném certifikátu FPC.

Proč si vybrat služby v oblasti označení CE od společnosti SGS?

Jako přední světová společnost v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace vám můžeme nabídnout nedostižné zkušenosti ve stavebním průmyslu. Naše oznámené subjekty disponují nezbytnou odborností a odpovědností, aby mohly napomáhat v průběhu celého procesu získávání označení CE, nebo jen v jeho části. V důsledku toho můžeme poskytnout certifikaci výrobku, certifikaci kontroly výroby u výrobce a laboratorní testování v souladu s požadavky CPR.

Obraťte se na nás ještě dnes, abychom projednali, jak vám můžeme pomoci zlepšit jakost a efektivitu.