Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby certifikace zdviží a výtahů od SGS – získejte certifikaci potřebnou k zajištění bezpečnosti, výkonnosti a dobrého technického stavu svých zdviží a výtahů.

Zajištění souladu vašich výtahů s požadavky země vaší působnosti na bezpečnost a požadavky jejích předpisů je nezbytnou součástí získání vstupu na tamní trh. Prostřednictvím našich služeb certifikace zdviží a výtahů získáte osvědčení potřebné k zajištění bezpečnosti, výkonnosti a dobrého technického stavu svých výtahů.

Proč využívat služeb certifikace zdviží a výtahů od SGS?

V čem vám můžeme pomoci:

  • zajištění bezpečnosti, výkonnosti a dobrého technického stavu vašich výtahů a jejich součástí;
  • dosažení požadované certifikace zdviží země vaší působnosti a zajištění souladu s veškerými požadavky tamních předpisů a bezpečnostních norem;
  • zajištění pravidelného posuzování, testování a revizí vašeho výtahu i jeho součástí, a to v pravý čas a v souladu s normami – např. audit shody podle směrnice ES pro výtahy;
  • ověření konstrukce vašich výtahů podle mezinárodních předpisů pro projektování.

Spolehlivé služby certifikace zdviží a výtahů od předního světového dodavatele

Jako přední světová společnost v oblasti kontroly, ověřování, testování a certifikace jsme akreditováni za účelem poskytování služeb v oblasti posuzování shody a certifikace výtahů v mnoha státech, mimo jiné i auditu shody podle směrnice ES o výtazích.

Naše jedinečná celosvětová působnost a kvalifikovaní kontroloři vám nabízejí bezkonkurenční odborné zkušenosti potřebné k porozumění právních a prováděcích předpisů po celém světě, jež musí vaše výtahy splňovat. Kromě toho také víme, kdy a jak je třeba provést revizi vašeho výtahu tak, aby splňoval předpisy.

Naše služby certifikace výtahů a zdviží zahrnují také:

  • ověření projektu: analýza projektu, výkresů i zadání a porovnání s platnými předpisy, normami, nákupní specifikací a zákonnými požadavky;
  • typové schválení výtahu: zkoušky a revize v porovnání s technickým zadáním, předpisy pro projektování, směrnicemi a oborovými normami platnými pro váš výtah a jeho součásti;
  • revize a audit výtahu: úplné prověření mechanických, konstrukčních, elektrických a bezpečnostních systémů, a to včetně ocelových lan a řetězů;
  • zkoušky výtahů: nezávislé osvědčení výkonnostních zkoušek vybavení pro zaručení splnění výkonnostních parametrů.

Spojte se snámi ještě dnes a zjistěte, jak lze prostřednictvím našich služeb certifikace zdviží a výtahů získat odpovídající certifikaci potřebnou k zajištění bezpečnosti, výkonnosti a dobrého technického stavu svých výtahů a zdviží.