Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Když u nás požádáte o certifikát zkoušky systému CB IEC, můžete omezit potřebu dalších testů a certifikací podle elektrických norem.

Tento systém podporuje harmonizaci národních norem a mezinárodního standardu. Cílem IEC je více přiblížit myšlenku "jeden produkt, jedna zkouška, jedna značka" realizaci.

Systém CB je systém mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) pro testování a certifikaci elektrického vybavení (IECEE). Systém byl zaveden před více než 30 lety a je uznáván ve více než 70 zemích.

Jako určený národní certifikační orgán (NCB) vám můžeme pomoci s přípravou zkušebních zpráv CB a certifikace, což vašim výrobkům umožní prokázat vyhovění příslušným normám v zemích používajících systém IEC CB. Splnění příslušných specifikací IEC zlepšuje bezpečnost a prodejnost vašeho výrobku.

Systém NCB se vztahuje na tyto produkty:

 • kabely a šňůry,
 • baterie,
 • spínače spotřebičů,
 • automatické ovladače pro elektrické spotřebiče pro domácnost,
 • elektrické vybavení pro lékařské účely,
 • IT a kancelářské vybavení,
 • osvětlení,
 • měřicí přístroje,
 • elektrické hračky,
 • přenosné nástroje,
 • vybavení domácností a podobné vybavení,
 • elektroniku,
 • produkty volného času,
 • bezpečnostní transformátory a podobné vybavení,
 • instalační příslušenství a spojovací zařízení,
 • ochranné instalační zařízení,
 • zařízení nízkého napětí, vysokonapěťové spínače.

Vzhledem k tomu, že máme globální síť zkušebních laboratoří a technických odborníků, jsme vaším ideálním partnerem, který vám může pomoci vyhovět příslušnému seznamu norem IEC a usnadnit přístup na trhy po celém světě. Zjistěte si od nás více o tom, jaké výhody může mít systém CB pro váš podnik.