Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Přezkoumání časového plánu je služba společnosti SGS v oblasti projektových financí, která kontroluje robustnost vašeho navrženého plánu realizace projektu.

Zavolejte ještě dnes našemu týmu expertů v oblasti projektových financí, abyste zjistili, jak vám můžeme pomoci.

Naši nezávislí konzultanti vám nabízejí odborné rady, aby vám pomohli zajistit úspěšné dokončení vašeho projektu včas a dle rozpočtu. Přezkoumáme dostatečnost vašeho navrženého časového plánu realizace, včetně příslušného řazení úkolů a činností. Prověříme váš časový rámec, abychom zajistili, že očekávané termíny dokončení jsou realistické a dosažitelné. Jelikož jsme lídr v oblasti projektových financí, poskytneme vám rady, jež potřebujete k ochraně vaší investice před zdrženími realizace a před překročením nákladů.

S našimi prokazatelnými úspěchy v oblasti přezkoumávání velkých investic dle struktury financování projektu jsme pro vás jako spolehlivá a nezávislá třetí strana nejlepší volbou pro přezkoumání vašeho časového plánu.

Naše celosvětová síť projektových specialistů má technické a finanční odborné znalosti získané napříč rozmanitými průmyslovými obory. Jsou spolehlivým zdrojem nejnovějších průmyslových informací. A chápou dopady, jež mohou mít technické problémy a rizika spojená s širokým sortimentem struktur financování projektu, včetně harmonogramu výstavby a rozpočtu kapitálových výdajů.

Naše posouzení vám dává rady poskytující kritickou základnu pro posudky úvěrové komise a pro jednání o dokumentaci. Naši odborní konzultanti jsou také k dispozicim aby se vypořádali s technickými problémy až do finanční uzávěrky a po ní.

S vašimi hlavními dodavateli projektu pracujeme na následujícím:

  • nabídka rad ohledně klíčových milníků projektu,
  • identifikace pravděpodobných rizik spojených s časovým plánem realizace projektu,
  • přezkoumání časového plánu plateb od různých financujícíh zdrojů,
  • pohled na nezbytné změny vyplývající z našeho hodnocení rizik,
  • ověření reálného dosažení klíčových milníků,
  • odhad možných překážek dokončení projektu během zahájení provozu, uvádění do provozu a běžného provozu a
  • doporučení nápravných opatření pro zamezení zdržení.

Jako nezávislý konzultant poskytujeme vašmu projektu neocenitelnou pomoc zaručením, že nedošlo k žádnému střetu zájmů se zúčastněnými partnery, dodavateli nebo hlavními dodavateli vašeho projektu v oblasti inženýringu, zásobování a výstavby (EPC=Engineering, Procurement, Construction) a inženýringu, zásobování a řízení výstavby (EPCM= Engineering, Procurement, Construction Management).

Zavolejte náš zkušený tým projektových financí ještě dnes a získejte více informací o tom, jak může být vašemu projektu prospěšné naše přezkoumání časového plánu.