Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby společnosti SGS v oblasti časového plánování řízení projektu vám pomáhají chránit vaši investici plánováním, které je hospodárné, sleduje realizaci projektu a je podporováno robustním časovým plánem rozpočtových plateb. Volejte ještě dnes našemu zkušenému týmu projektových financí.

S našimi prokazatelnými úspěchy v oblasti dozoru nad velkými investicemi veřejných či soukromých financí jsme pro vás nejlepším partnerem zajišťujícím úspěch řízení vašeho projektu. Naše celosvětová síť projektových specialistů má technické a ekonomické odborné znalosti získané napříč rozmanitými průmyslovými obory. Mohou vám poskytnout rady ve všech fázích životního cyklu vašeho projektu. S vašimi projektovými partnery pracujeme na následujícím:

  • definice hlavních úloh projektu a milníků nezbytná pro dokončení úspěšné realizace projektu bez zdržení a překročení nákladů,
  • prošetření pravděpodobných rizik spojených s časovým plánem realizace projektu,
  • identifikace klíčových milníků dokončení a nezbytných změn vyplývajících z našeho posouzení rizik,  
  • přezkoumání a posouzení průběhu realizace, stavu hlavních úkolů a jakýchkoliv rozpočtových či jiných problémů, jež by mohly mít vliv na dokončení dle sjednaného harmonogramu a rozpočtu a   
  • projednání a doporučení nápravných a zlepšujících opatření k zamezení zdržení projektu.

Jako nezávislý konzultant poskytujeme vašmu projektu neocenitelnou pomoc zaručením, že nedošlo k žádnému střetu zájmů se zúčastněnými partnery a dodavateli v inženýringu, zásobování a výstavbě (EPC=Engineering, Procurement, Construction), v inženýringu, zásobování a řízení výstavby (EPCM= Engineering, Procurement, Construction Management) nebo s těmi, kdo financují váš projekt.

Náš specializovaný tým řízení projektu vám poskytne komplexní poradenské služby během trvání vašeho projektu. Zavolejte našemu týmu projektových financí ještě dnes a zjistěte více.