Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Správa projektových rizik od SGS – komplexní a plánovaný přístup k řešení rizik v rámci vašeho projektu

Úspěch vašeho projektu závisí na důkladném naplánování, jehož součástí je rezerva v rámci rozpočtu projektu a harmonogram. Neočekávaná překvapení by neměla být důvodem pro obavy o váš rozpočet nebo vám bránit v inovacích ve vašem podnikání.

Náš způsob řešení rizik v rámci projektu vám přinese jasné a kvantifikované posouzení rizik spojených s cenou, výkonností a naplánováním vašeho projektu. Budete tak schopni pracovat v efektivním časovém rámci a s daleko realističtějším rozpočtem. Díky tomu stoupne důvěra vašich obchodních a financujících partnerů ve způsob vašeho řízení i vaše schopnost rozhodovat v rámci projektu s vyšší jistotou.

Výhody naší metody správy projektových rizik

Díky našemu odbornému středisku pro rizika jsme vám schopni zajistit nová řešení, určená k podstatnému zlepšení udržitelnosti vašeho zisku. Náš přístup vám přinese efektivní správu rizik, která vám pomůže:

  • zjistit vaše rezervy a požadavky na rozpočet, a to kdykoli;
  • přesně zhodnotit potřeby čerpání financí;
  • minimalizovat výrobní náklady;
  • aktivně snižovat náklady na pojištění.

Vaše celosvětová síť pro know-how při správě projektových rizik

Jako přední světová společnost v oblasti kontroly, ověřování, testování a certifikace vám spolu s naší celosvětovou sítí akreditovaných expertů nabízíme jedinečné zkušenosti v oblasti správy projektových rizik. Více než 50 let zlušeností s poskytováním komplexních procesů zkoušení, analýz a správy rizik, přinášejících spoustu výhod s cílem zlepšení ziskovosti vašeho podniku.

Díky našemu odbornému středisku pro rizika jsou naše služby nejen v souladu s požadavky norem – dokonce je přesahují. O které normy se jedná?

  • BS 31100
  • ISO 31000
  • ISO 14001
  • AS/NZS 31000
  • Příručka Analýza a správa projektových rizik (Risk Analysis and Management for Projects, RAMP)

Naše služba správy projektových rizik řeší vaše potřeby od návrhu projektu až po jeho dokončení. Jsme schopni pomoci vám s určením priorit rizik a vypracováním plánu jejich řešení, tak aby váš projektový tým mohl zaujímat vhodná opatření s cílem zvládat rizika, která obnáší vaše aktivity v rámci projektu.

Omezením variabilit v rámci vašeho projektu můžete nabýt větší důvěry, že svůj projekt dokončíte včas, podle rozpočtu a podle správného zadání. Zavolejte našemu zkušenému týmu pro správu projektových rizik co nejdříve a vyptejte se na podrobnosti.