Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Správa rizik v oblasti provozu a udržování od SGS – analýza rizik v průběhu životnosti vašeho majetku s komplexním přístupem k věci.

Chybí-li efektivní prevence a řešení rizik, můžete se při provozu setkat s neočekávanou odstávkou a náklady. Náš způsob řešení rizik v průběhu fáze provozu a udržování cílí na preventivní opatření s minimalizací nákladů a díky němu váš majetek dosáhne optimálního výkonu po celou dobu své životnosti.  

Proč si vybrat službu správy rizik v průběhu fáze provozu a udržování od SGS?

Nabízíme vám prevenci v oblasti udržování podle rizik a pomůžeme vám tak:

 • plnit pokyny výrobce pro údržbu a zlepšit kvalitu vaší servisní činnosti;
 • mít náklady na údržbu pod kontrolou prostřednictvím našich efektivních metod řízení Statistical Process Control (SPC);
 • určovat možné provozní špičky a jejich riziko pro vaši činnost;
 • omezit odstávky a náklady s nimi spojené;
 • zkvalitnit rozhodování v oblasti údržby a spolehlivosti zařízení.

Váš globální přední hráč na poli správy rizik během fáze provozu a udržování

Více než 50 let zkušeností se zajišťováním komplexního procesu zkoušení, analýz a správy rizik. Naše služba správy rizik zahrnuje také:

 • komplexní sběr dat z šetření na místě a jiných záznamů;
 • budování databází a zpracování dat;
 • analýzu výrobního procesu;
 • analýzu stromu poruchových stavů (FTA);
 • analýzu příčin a kritičnosti důsledků poruch (FMECA) a také různé modely a simulace provozu zařízení, systémů a procesů;
 • identifikaci rizik a stanovení priorit řešení problémů s cílem vytváření procesů RBI (risk based inspection);
 • vypracování harmonogramu preventivní údržby pro celý provoz i strojní vybavení;
 • nákladovou analýzu výkonu, poruch a výpadků s cílem zkvalitnění spolehlivosti a výkonnosti zařízení.

Díky našemu odbornému středisku pro rizika jsme schopni nejen splnit předpoklady platných specializovaných oborových norem, ale být ještě lepší.

Spojte se s našimi odborníky na správu rizik ještě dnes a zjistěte si, jaký přínos může mít náš přístup k provozu a udržování pro vaši činnost.