Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Inspekce jeřábů, zvedacích a zdvihacích zařízení poskytovaná společností SGS - zajišťuje bezpečnost a spolehlivost vašeho zařízení a shodu se zákonnými požadavky.

Ať vlastníte či provozujete jeřáby, zdvihací nebo zvedací zařízení, potřebujete zajistit, aby bylo vše bezpečné a ve shodě se zákonnými požadavky. A tady může naše inspekce jeřábů, zvedacích a zdvihacích zařízení pomoci.

Proč užívat inspekci jeřábů, zvedacích a zdvihacích zařízení poskytovanou společností SGS?

Jsme prominentní světová společnost pro inspekci, zkoušení, ověřování a certifikaci všech typů jeřábů, zvedacích a zdvihacích zařízení. To znamená, že vám můžeme nabídnout bezkonkurenční odbornost, zkušenosti a vybavení k provádění profesionálních povinných i dobrovolných inspekcí jeřábů zaměřených na:

 • zařízení na manipulaci s materiálem: včetně jeřábů, sloupových jeřábů, vysokozdvižnách vozíků, autojeřábů, závěsných ok, zdvihacích plošin a teleskopických manipulátorů (telehandler),
 • zařízení na přepravu osob: jako jsou výtahy, pohyblivé schody, lyžařské vleky, lanovky a pojízdné zdvihací pracovní plošiny.

Naše inspekce jeřábů, zvedacích a zdvihacích zařízení vám může pomoci:

 • dodržet všechny související zákonné požadavky s pomocí nezávislé inspekce prováděné ve shodě se všemi platnými předpisy, normami a technickými postupy,
 • zajistit bezpečnou a správnou pracovní způsobilost a stav vašeho jeřábu nebo zdvihacího a zvedacího zařízení,
 • udržet způsobilost a použitelnost vašeho zařízení a
 • maximalizovat dobu provozuschopnosti a plánovat odstávky tak, aby se minimalizoval dopad na provoz.

Spolehlivá inspekce jeřábů, zvedacích a zdvihacích zařízení od vedoucího dodavatele.

Jako vedoucí dodavatel jsme akreditováni provádět posuzování shody, a rovněž povinné i dobrovolné inspekce jeřábů, zvedacích a zdvihacích zařízení po celém světě. Navíc můžeme také poskytnout školení pro obsluhy jeřábů a zdvihacích plošin v souladu s místními a mezinárodními normami.

Naše služby inspekce jeřábů, zvedacích a zdvihacích zařízení zahrnují:

 • kontrolu brzd, spojek, kladek a souborů ocelových lan,
 • studie projektů a přehledy výpočtů,
 • zkoušení dynamické a statické zátěže,
 • inspekci všech konstrukčních součástí nesoucích zátěž včetně kladek,
 • kontrolu jeřábových nosníků, kolejí a sloupů mostových jeřábů pro zajištění konstrukční neporušenosti,
 • prohlídky vodorovnosti tratě a rozpětí jeřábového portálu,
 • nedestruktivní testování (NDT= Non-destructive testing) jeřábových háků na praskliny a vizuální inspekce na deformace,
 • provozní zkoušky pro ujištění, že vaše zařízení pracuje správně,
 • periodické inspekce a inspekce před použitím mechanických, konstrukčních, elektrických a zabezpečovacích systémů, stejně jako ocelových lan a řetězů,
 • opakované přezkoušení všech bezpečnostních zařízení,
 • posuzování dodržování právních norem,
 • posuzování zbývající životnosti a
 • dozor nad opravami.

Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili, jak inspekce vašeho jeřábu, zvedacího a zdvihacího zařízení může zajistit bezpečnost, spolehlivost a shodu se zákonnými požadavky.