Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Když se projekt vytváří, můžeme pomoci uskutečňovat plány tak, aby procesy probíhaly efektivně, aby byla staveniště bezpečná, a aby se používaly spolehlivé materiály.

Stavebnictví: Dovolte společnosti SGS, aby vám pomohla budovat ještě úspěšnější podnikání.

Existuje málo průmyslových odvětví komplexnějších a s tvrdší konkurencí, než stavební průmysl. Ať působíte ve výstavbě budov, infrastruktury, nebo obojího, uvědomíte si, že výstavba velkého rozsahu je směsí mnoha menších projektů, což je řada souběžných úkolů.

Plánování

Efektivní plánování je zásadní součástí procesu řízení probíhajícího projektu. Ekologické dopady práce, její časový rozvrh, rozpočet, bezpečnost staveniště, dostupnost a dodávka kvalitních materiálů, pracovníci, logistika, stejně jako obtíže působené široké veřejnosti, shoda s místními a národními normami - všechny tyto věci a nespočet dalších je třeba vzít v úvahu.

Naslouchání a tvorba řešení založených na osvědčených službách.

Pochopení potřeb vašeho podnikání a projektu je pro společnost SGS prvořadé, abychom byli schopni určit, jak co nejlépe přidat hodnotu vašim stavebním projektům.  Díky našim dlouhodobým zkušenostem a široké škále odborných znalostí oboru stavebnictví a souvisejícího inženýringu máme komplexní sortiment služeb pro poskytování řešení vašich projektů včas, dle rozpočtu, bezpečně a dle vašich požadavků. Můžete využít služby našich odborníků samostatně, nebo jako doplněk k již existujícím postupům. Jak však jistě víte, často může být hospodárnější zadat určité služby kompletně subdodavateli.

Včasné zapojení do průběhu projektu

Můžeme vám pomoci od samého počátku vašeho projektu. Společnost SGS může provádět studie proveditelnosti a rizik i studie řízení. Před zahájením výstavby využijte naše geotechnické služby a služby týkající se životního prostředí.

Máte jistotu ohledně materiálů, které používáte?

Máme také řadu služeb, jež se věnují právě materiálům: chemické a fyzikální zkoušky trvanlivosti materiálů a certifikace materiálů. Je-li například výrobek označen jako vyhovující určité normě, jak si můžete být jisti, že takový opravdu je? My vám to můžeme potvrdit.

Víte, kde jsou vaše aktiva?

Tady to nekončí.  Jiná skupina stavebních služeb se vztahuje k vybavení, nástrojům a strojům, které na staveništi užíváte.  Používáme systém správy majetku AHEAD, abychom vám pomohli sledovat stroje a jiný majetek. Navíc, pokud kupujete či prodáváte stroje, můžeme certifikovat nové i použité výrobky od pneumatických kladiv až po sklápěcí nákladní auta.

Globální zásobování vyžaduje globální řízení dodavatelského řetězce.

Můžete se na společnost SGS spolehnout, že její služby řízení dodavatelského řetězce prověří dodavatele a materiály jižu zdroje.

Podpora v celém životním cyklu projektu

Jakmile je vaše budova nebo infrastruktura dokončena, může společnost SGS dokonce řešit všechny vaše požadavky ohledně správy budov, hospodaření s odpady,inspekce - až po ověřitelné energetické audity.

Spojte se s námi pro více informací o našich stavebních službách.