Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zadávání laboratorních projektů na míru a služby pro provoz

SGS nabízí komplexní škálu laboratorních služeb pro ropná ložiska na míru vašim požadavkům na laboratorní projekty, zprovozňování a provoz laboratoří. Nabízíme vašemu podniku celou škálu služeb technického poradenství, aby byly laboratoře pro výrobní procesy správně specifikovány a splňovaly provozní požadavky vašeho projektu. Máme zkušenosti také s laboratorními projekty pro FPSO vyrábějící ropu a zemní plyn, fixní plošiny, pevninské továrny na zpracování zemního plynu, výrobou LNG a zpracováním a rafinací ropy.

Díky odborným provozním znalostem promítáme své zkušenosti do všech otázek:

 • Projektování
 • Specifikace vybavení
 • Vývoje a validace metod
 • Dokumentace
 • Provozování a údržby laboratoří
 • Podávání zpráv
 • Zajišťování kvality

Využívání externích laboratoří SGS

Požadavků na rozbory a návrhu laboratoří

Spolupracujeme s vaším projektovým týmem, abychom nalezli co nejlepší řešení v souladu s vašimi potřebami včetně identifikace požadavků na odběr vzorků a rozbory, projektu, rozvržení a pracovní náplně laboratoří a požadavků na vybavení a specifikaci laboratoří. Spolupracujeme také s dodavateli, abychom zajistili, že projekt a služby staveb (včetně potrubních a elektrických rozvodů a ventilace) odpovídají vašim potřebám.

Patří sem:

 • Požadavky na rozbory a odběr vzorků
 • Otázky laboratorní stopy, rozvržení a projektu
 • Nákresy rozložení s vyobrazením umístění nástrojů a nábytku
 • Požadavky na hardware, software, skladovací a kancelářské prostory
 • Specifikace vybavení, reagencií, náhradního a spotřebního zboží
 • Požadavky na služby (plynové potrubí, potrubní rozvody, ventilace, likvidace vzorků)

Řízení a provoz laboratoří třetími stranami

Chápeme, že pokud jde o řízení a provoz laboratoří, je pro vás nejdůležitější kvalita dat, efektivita a úspory nákladů. Společnost SGS je světový lídr v provozu a řízení laboratoří třetích stran a vy se tak můžete spolehnout na naše osvědčené řídicí služby.

Patří sem:

 • Analýza provozu, regulace a mimořádných událostí
 • Laboratorní rozbor/certifikace: výrobní kapaliny; rafinované výrobky a suroviny; vysokotlaké plyny a kapaliny; uhlovodíkové produkty; technické kapaliny; voda; vzduch atd.
 • Školení analytiků a testování odbornosti
 • Monitorování životního prostředí
 • Individuální školení v terénu, odběr a testování vzorků
 • Mezilaboratorní výměnné programy
 • Najímání personálu na dočasné nebo trvalé projekty
 • Terénní chemici na smlouvu s turnusovou pracovní dobou na místě

Vybavení


Správný výběr z analytického vybavení potřebného k poskytování kompletní škály produkce, převodů správy a analýzy životního prostředí nás může odrazovat. Spolupracujeme s vámi, abychom vybrali vybavení a postupy vhodné pro váš provoz. Díky naší rozsáhlé řadě přístrojového vybavení získáte rozbory od vysokých procentuálních hodnot po částice na kvadrilion a zajistíme vám vybavení a reagencie za velmi konkurenceschopné ceny.

Dodavatelské a zadávací služby

SGS má zkušenosti se zajišťováním a dodáváním plně autorizovaných laboratoří pro celou řadu projektů výroby a zpracování ropy a zemního plynu po celém světě. SGS díky své světové síti provozů identifikuje nejefektivnější způsob zajišťování vybavení, spotřebního zboží a reagencií a dodává je včas na místo projektu. SGS dále řídí návrh a rozvržení laboratorních zařízení včetně instalace laboratorního vybavení a infrastruktury, certifikované laboratorní moduly nebezpečných zón pro pobřežní aplikace, pevninské necertifikované modulární zařízení a konvenční pevninské laboratoře.

Provozy

SGS zajišťuje kompletní řízení laboratorního provozu včetně najímání personálu, dozoru a řízení. SGS čerpá ze svých světových zkušeností s laboratorními provozy a stará se o to, aby byli zaměstnanci vybíráni a školeni v souladu s požadavky projektů na odběr vzorků a rozbory. Do odlehlých provozů SGS dodává zaměstnance pracující na místěna turnusy a zadává programy školení a rozvoje místních zaměstnanců laboratorních provozů.

V průběhu projektu se může SGS ujmout zajišťování toho, aby měly všechny aspekty laboratorního provozu odpovídající podporu a vedení. SGS řídí kvalitu laboratorních dat, zavádí LIMS (laboratorní systémy správy informací) a postupy pro údržbu a kalibraci laboratorního vybavení, zajišťuje spotřební zboží, náhradu vadného vybavení a spolupracuje s vaším provozem, aby se identifikovaly a provedly potřebné rozbory.

Kvalita


SGS má bohaté zkušenosti s realizací a provozem laboratorních zařízení akreditovaných normou ISO. Naše programy zahrnují aspekty zajišťování kvality jako odpovědnosti, školení, zajišťování materiálu, údržbu a zásadní prvky kontroly kvality jako kritéria, techniky a postupy oznamování údajů.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dobře víme, že pro vaše obchodní a provozní aktivity jsou nejdůležitější systémy ochrany bezpečnosti a zdraví. SGS zajišťuje podrobné plánování HSE pro laboratorní provozy a všechna naše zařízení jsou v souladu s mnoha protokoly a postupy HSE: programy pro sledování zdraví zaměstnanců; speciální programy pro sledování látek; informační databáze pro pracovníky založené na MSDS; schůze HazOp; a schůze a inspekce Výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Kontaktujte nás již dnes a získejte další informace o tom, co vám přinesou projekty, uvádění do provozu a provoz laboratoří SGS.

kontaktujte nás