Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby SGS v oblasti testování a analýzy přírodních hnojiv (chlévské mrvy) a plány hospodaření s přírodními hnojivy (známé též jako CNMP, komplexní plány hospodaření s živinami) vám pomohou zlepšit produkci a snížit náklady.

Naše komplexní řešení dodávaná "na klíč", včetně řešení úrodnosti půdy a hospodaření s živinami, vám zajistí také dodržení požadavků příslušných regulatorních úřadů.

Využití místních živin

Můžeme vám pomoct ušetřít finanční prostředky, neboť vám ukážeme, jak využívat živiny z místních zdrojů. Nemusíte např. utrácet za bezvodý čpavek, pokud máte v daném místě dostatečné zdroje dusíku.

Na začátku každého projektu s vámi povedeme rozhovory za účelem shromáždění dat. To nám pomůže určit, jak byste měli hospodařit s živočišnými odpady. Na základě získaných informací sestavíme plán, přičemž spolupracujeme s vašimi dodavateli zařízení, aby jimi dodávané aplikační technologie odpovídaly potřebám vašich plodin v oblasti živin a zásadám povinného hospodaření s dusíkem. Návrh komplexního plánu hospodaření s živinami, který bude odpovídat vašim konkrétním potřebám, vám přinese maximální užitek.

Důležitou součástí programu hospodaření s živinami je dodržení zákonných a regulatorních požadavků; naše rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti v této oblasti proto mohou být pro vás velkým přínosem. Můžeme vám pomoci sestavit plán týkající se splnění požadavků vládních regulatorních institucí a poskytnout vám související technickou podporu.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a informujte se na naše služby v oblasti hospodaření s přírodními hnojivy a možnost získat komplexní plán hospodaření s živinami za účelem zlepšení produkce a snížení nákladů.