Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Standardní testy štítkování společnosti SGS – včetně testů klíčivosti a TZ (tetrazoliových) testů – zajišťují, aby štítky vašeho výrobku byly v souladu se všemi příslušnými národními a mezinárodními předpisy a standardy. Toto opatření snižuje zdravotní riziko a pomáhá upevnit vaše dobré jméno na trhu.

Naše síť laboratoří dodává zdroje a odborné znalosti celosvětového hráče na místní úrovni a provádí řadu testů odlišných druhů osiv. Naše standardní testy zahrnují:

Testování z hlediska mechanické čistoty

Ačkoliv tento test přizpůsobujeme typu testované plodiny, vždy zahrnuje také zpracování osiv za účelem zajištění minimalizace obsahu příměsí. Podáváme zprávu o obsahu netečných látek, semen plevele, škodlivých semen plevele a semen dalších plodin a tím pomáháme zvýšit jakost osiv a maximalizovat hodnotu.

Zkoumání škodlivých plevelů a semen

Tento test přizpůsobujeme testovaným plodinám; zpracováním osiv zajišťujeme minimalizaci obsahu příměsí. To umožňuje zlepšit jakost osiv a maximalizovat jejich hodnotu.

Test klíčivosti

Náš program testování klíčivosti provádíme v souladu s průmyslovými standardy včetně těch, které byly zveřejněny Asociací úředních analytiků osiv (AOSA).

Mnoho našich testů klíčivosti hodnotí také sazeničky v souladu s pravidly Mezinárodní asociace pro testování osiv (ISTA) a jejich oranžovým a modrým osvědčením (což odpovídá požadavkům země nebo společnosti - dovozce). Používáme také kanadskou metodu klíčivosti.

Test klíčivosti v písku

Za účelem doplnění testů klíčivosti používáme testování klíčivosti osiv v písku včetně kukuřice, sóji, zeleniny, fazole, rýže, řepky a bavlny. Tento test využívá výhod nejdůležitějších vlastností písku:

 • má sklony potlačovat rozvoj plísní;
 • poskytuje rovnoměrný příjem vody;
 • usnadňuje růst kořenů poškozených sazenic;
 • nahrazuje podmínky záhonku u semen bavlníku.

TZ test

Tento test poskytuje výsledky vitality osiv ve velmi krátké době, často v době kratší než dva dny, a je založen na aktivitě osiv na buněčné úrovni.

Naše laboratoře umisťují vzorky celých semen nebo jejich částí do bezbarvého roztoku TZ. Po krátké době pak vyšetřujeme vzorky za účelem zjištění barevných skvrn vznikajících na základě dýchací aktivity. Nejvitálnější osivo vyvine tmavé odstíny červené barvy, světle růžová barva naopak poukazuje na semena se sníženou vitalitou.

Průzkum nežádoucích semen trav (UGS)

Chápeme hodnotu testů čistoty a vitality u rodů trav, kde je provedení testů obtížné, a své úsilí zaměřujeme na testování následujících trav a bobovitých rostlin (luskovin):

 • Vojtěška
 • Tráva rodu sveřep
 • Jetel červený
 • Jílkovitá tráva
 • Komonice lékařská
 • Kostřava rákosovitá
 • Trávy rodu žitňák
 • Jetel bílý

Zkoumáme také původní traviny a píci včetně americké prérijní trávy Schizacyrium scopanium, třapatkovitých, moskytky něžné, trávy Stipa viridula, indiánské trávy, původních luskovin, prosa prutnatého, trávy Pascopyrum smithii a divokých květin.

Obraťte se na společnost SGS ještě dnes; dozvíte se, jak mohou standardní testy štítkování zajistit dodržování právních předpisů a pomoci budovat vaše dobré jméno.