Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Speciální testy společnosti SGS hodnotí jakost osiva a další kritéria a umožňují vám tak pracovat s lepšími informacemi a zvýšit konkurenceschopnost vašeho podniku.

Naše síť laboratoří dodává zdroje a odborné znalosti celosvětového hráče na místní úrovni a provádí řadu testů odlišných druhů semen. Naše testy zdraví osiva zahrnují ověření aplikace ošetření osiva (STAV) a testování POM (bílkovin, tuků a vlhkosti). Úplný seznam testů:

Rychlý zelený test

Tento rychlý zelený test hodnotí poškození oplodí a zkoumá svrchní vrstvu semene (nebo oplodí) z hlediska poškození. Výsledky umožňují stanovit celkovou kvalitu osiv a jeho hodnotu jako hodnotu komodity.

Testování stavu osiv

Pomůžeme vám stanovit, které choroby rostlin ovlivňují vaše plodiny, a umožníme vám provést informované rozhodnutí týkající se domácího prodeje a exportů.

Byli jsme akreditovaní Mezinárodní asociací pro testování osiv (ISTA) a také americkým Národním systémem pro zdravé osivo (NSHS) a jsme schopni provádět množství odlišných zdravotních testů osiva z hlediska různých patogenů.

STAV

Tato služba zajišťuje správné provedení aplikace osiva co možná nejkvalitněji. Testováním osiva po ošetření můžeme rozhodnout, zda bylo ošetření provedeno ve správně použitém poměru, a zajistit přesnost pro budoucí testy osiv.

Můžete také využít našich služeb v oblasti osiv použitím ověřených vzorků, které vám umožní kalibrovat vaše vlastní zařízení k ošetřování osiv. Můžete tak předejít časovým ztrátám a zbytečným nákladům vynaloženým na nepotřebné ošetření.

Testování POM (bílkovin, oleje a vlhkosti)

Pro určení jakosti zrna (semen) používáme analyzátor stanovující obsah vlhkosti, oleje a bílkovin v kukuřici, pšenici a celých sójových bobech.

Shake-out service

Tyto testy provádíme ze vzorků získaných ze sklizně celé plochy, a to v průběhu 48 hodin od přijetí. Pokud zaznamenáte výkyvy jakosti zrna z hromadné sklizně nebo u jednotlivých šarží, pak můžete požádat o předběžné třídění hromadného vzorku podle barvy. Po shake-out testu jsme také schopni zabalit vzorky pro malá zkušební políčka, čímž vám ušetříme drahocenný čas a snížíme možnost chyby.

Obraťte se na nás a zjistěte, jak vám mohou naše speciální testy poskytnout informace potřebné ke stanovení kvality osiva a zvýšit konkurenceschopnost vašeho podniku.