Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Hodnocení pěstitelnosti a plynulosti produkce prováděné společností SGS je důležitým prvkem našich služeb v oblasti testování osiva, zejména pokud je předmětem vašeho zájmu větší množství faktorů (například jakost osiva, různá ošetření a přesnost výsevu osiva).

Náš test pěstitelnosti stanovuje množství nepřesností (například vynechání a dvojitá setba) vyskytujících se na určité vzdálenosti či ploše; test plynulosti produkce hodnotí schopnost osiva náležitě procházet pěstitelským procesem. Na základě cenných informací o kvalitě ošetření a dalších proměnných můžete zvýšit účinnost svých postupů.

Celosvětové zdroje pracují ve vašem zájmu

Naši odborníci v laboratořích pro testování osiva, představujících naši společnost jako světového poskytovatele testovacích služeb pro zemědělskou výrobu, mají dokonalý přehled o místních i mezinárodních právních předpisech Navíc víme, jak tyto předpisy aplikovat ve vztahu k vašemu podnikání. Ve spolupráci s vámi můžeme vytvořit řadu testovacích protokolů podle vašich požadavků.

Kromě hodnocení pěstitelnosti a plynulosti produkce poskytujeme další služby v oblasti zkoumání osiva:

  • testování fyzikální a genetické čistoty;
  • testování klíčivosti, vitality a okamžité vitality;
  • tetrazoliový test;
  • identifikace osiva a třídění škodlivého plevele;
  • odolnost proti herbicidům;
  • geneticky modifikované organismy;
  • fyzikální testy;
  • osvědčení v závislosti na destinaci

Obraťte se na společnost SGS hned teď a zjistěte, jakým způsobem mohou naše služby v oblasti testování osiva zvýšit konkurenceschopnost vašeho podniku.