Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Genetické testy společnosti SGS - včetně testů ELISA - vám pomohou určit kvalitu vašeho osiva a splnit příslušné národní a mezinárodní regulatorní požadavky. Naše služby v této oblasti vám pomohou získat důvěru zákazníků a snížit provozní rizika.

Naše síť laboratoří má k dispozici zdroje a odborné znalosti celosvětového hráče, které využívá na místní i mezinárodní úrovni. Provádíme celou řadu genetických testů různých druhů osiv, abychom vám pomohli uspět v současném složitém obchodním prostředí; mezi naše testy patří:

testování náhodných příměsí (AP);

Naše testy AP určují výskyt transgenických událostí u vojtěšky, řepky, kukuřice, bavlny, rýže, sóji a cukrové řepy. Toto je důležité v případě, že dodáváte nebo prodáváte obilí nebo semena s tvrzením, že neobsahují geneticky modifikované organismy (GMO) nebo pouze malé množství GMO.

testy ELISA (enzymová imunoanalýza);

Tento test detekuje a kvantifikuje specifický protein, který byl zachycen protilátkou. Tento test provádíme např. u Bt kukuřice (specifický druh GMO) v zájmu ověření vašeho splnění požadavků licence zajišťující konkrétní vlastnosti dané plodiny. Tím jsou vaše plodiny - a tím i zisky - chráněny před případným útokem.

Elektroforéza - izoelektrická fokusace (IEF) a izoenzymatické testy;

Izoenzymatickou metodu testování ke zjištění genetické čistoty používáme u obilí a IEF u vojtěšky, ovsa, rýže a pšenice.

Provádíme testování čistoty inbredních kmenů a hybridů - jako test kvality za účelem hodnocení "true-types", "off-types" a "self levels" - a ověření hybridů.

test herbicidů;

Tento test provádíme u následujících semen a výrobků:

  • vojtěška - Roundup Ready®; 
  • řepka – Roundup Ready® / LibertyLink® / Clearfield®;
  • kukuřice – Roundup Ready® / LibertyLink® / Clearfield®;
  • rýže - Clearfield®;
  • sója – Roundup Ready® / LibertyLink® / Clearfield®.

test odolnosti proti herbicidům;

Tento test provádíme u následujících výrobků:

  • Liberty® – rychle účinkující širokospektrý prostředek pro kontrolu tráv a listnatých plevelů; 
  • Roundup Ready® - systematický širokospektrý herbicid;

služby v oblasti DNA a PCR;

Nabízíme celé spektrum služeb detekce GMO na základě testů DNA a metody polymerázové řetězové reakce (PCR), které jsou schopné identifikovat výskyt GMO už od 0,01%.

Testování genetických znaků

Provádíme následující genetické testy:

  • ELISA;
  • specializované testy - mateční rostlina;
  • kvantitativní testy Cry1Ab Cry1f;

testy čistoty odrůd (předmětem zkoumání je hilum);

Provádíme testy odrůdové čistoty (kdy je předmětem zkoumání hilum, tj. místo na semenici rostlin, kde semeno přisedalo k plodu) na vzorcích 100g. Jsme schopni dokončit test během dvou dnů.

čistota waxy (voskovité) kukuřice;

Provádíme testy voskovité kukuřice u vzorků 800 semen na základě předložení vzorku minimálně 250g.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a informujte se, jak vám mohou naše genetické testy pomoci zajistit splnění regulatorních požadavků, vybudovat důvěru zákazníků a snížit provozní rizika.