Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje rychlé shromažďování nezávislých údajů a služby v oblasti podávání zpráv týkajících se inteligentních řešení (business intelligence reporting), které mohou podpořit vaše rozhodovací procesy v souvislosti s investicemi, novými výrobky a službami a mnoho dalších vašich aktivit.

Můžeme vás podporovat prostřednictvím procesu průzkumu trhu nebo technického výzkumu od stanovení metodiky a provedení analýzy shromážděných údajů až po podání zprávy s výsledky analýzy. Naše odborné znalosti v zemědělství a poskytované statistické a geoprostorové analýzy naznačují, že jsme schopni porozumět komplexním údajům a interpretovat je a poskytnout užitečný vhled do vašeho trhu/trhů.

Máme zkušenosti s řadou metodik a zvolíme tu nejvhodnější, kterou potřebujete. Můžeme například využít naši celosvětovou síť zemědělských odborníků a vyslechnout vaše cílové zákazníky osobně nebo telefonicky. Jsme také schopni shromáždit historické informace a statistické údaje a vzorky a testovací materiál včetně obilovin, hmyzu, tkání rostlin a půdy.

Účinné shromažďování údajů

 • Fyzikální údaje
  • Typy půdy, rozdělení půdy a úrodnost
  • Dostupnost živin
  • Rozšíření hmyzu, plevele a plísní
  • Stav zemědělských plodin
  • Odhad výnosů
  • Výkon zařízení (v rámci odvětví)
  • Analýzy siláže a píce
 • Údaje týkající se životního prostředí
  • Schémata rezistence vůči herbicidům a příslušné rostlinné druhy
  • Rozšíření nox a invazivních rostlinných druhů
  • Jakost vody (včetně odtoků dešťové vody, průsaků půd a chemických reziduí)
  • Energetické bilance a stanovení uhlíkové stopy
  • Analýzy preventivních opatření proti úletu postřikové kapaliny
 • Údaje týkající se komodit
  • Aktuální výnosy
  • Jakostní charakteristiky (např. testovací hmotnost, bílkoviny, Hagbergovo pádové číslo)
  • Skladovací kapacita obilí (v poměru k produkci)
  • Trendy rostlinné výroby s ohledem na speciální konečná použití produktů (např. biopaliva)

Obraťte se na nás ještě dnes a zjistěte, jak vám může společnost SGS pomoci zlepšit váš výzkum a vaše rozhodovací procesy.