Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše služby inspekce za účelem zjištění výskytu škůdců vám pomohou vyřešit problémy týkající se škůdců a přijmout opatrnější agronomická rozhodnutí v kritickém okamžiku během vegetační sezóny.

Náš program integrované ochrany rostlin (IPM) identifikuje nemoci, plevele, hmyz a další škůdce. Zjištění potenciálního nebo skutečného problému na poli vám může pomoct ušetřit finanční prostředky: čím dříve je problém identifikován, tím snazší a levnější bude náprava. Navíc můžeme ocenit náklady spojené s ochranou a porovnat je s potenciálním snížením výnosu, a na základě těchto informací vám pomoci vybrat správný prostředek (prostředky) na ochranu plodin.

Naše programy na ochranu plodin zahrnují u každého pole čtyři nebo šest návštěv. Návštěvy můžeme naplánovat tak, aby odpovídaly vašim potřebám, a současně je přizpůsobit nejkritičtějším obdobím vývoje plodin a výskytu plevelů a hmyzu. V závěrečné fázi své práce se vždy zaměřujeme na úrodnost a chemické možnosti, které máte k dispozici na následující sezónu.

Chcete-li vyřešit své problémy se škůdci, ušetřit peníze a maximalizovat výnosy, obraťte se na společnost SGS a získejte informace o našich integrovaných programech na ochranu rostlin.