Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pokud se přímo nebo nepřímo podílíte na jakémkoli projektu souvisejícím s pěstováním plodin, mohou vám pomoci služby společnosti SGS v oblasti monitorování plodin. Monitorujeme plodiny během fáze vegetace a sklizně a dál až do prvního bodu skladování, čímž minimalizujeme potenciální rizika ztrát.

Díky našim rozsáhlým zkušenostem v odvětví zemědělství a světové síti agronomů a dalších odborníků se naše komplexní služby zemědělského monitorování těší v daném odvětví značnému uznání.

Náš program nezávislého monitorování plodin kombinuje návštěvy v terénu ve fázi růstu s měřením před sklizní a monitorováním sklizně.

K našim službám monitorování plodin patří návštěvy v terénu a hodnocení kvalitativních a kvantitativních záležitostí. Počáteční průzkum zahrnuje následující úkoly:

 • georeference oblastí;
 • ověření dostupné půdy k obdělání;
 • průzkum pěstovaných druhů;
 • odhad produktivity za účelem výpočtu potenciální produkce;
 • identifikace vývojového stádia;
 • ověření fytosanitárních aspektů;
 • hodnocení agrometeorologických aspektů;
 • ověření hospodaření s půdou a plodinami;
 • odhad doby sklizně.

Identifikujeme a zhodnotíme faktory, které mohou ovlivnit produktivitu, a připravíme jasné a srozumitelné závěrečné zprávy, které mohou sloužit jako podklad pro vaše rozhodování.

Sledujeme vývoj plodin a také činnosti spojené se sklizní a dodáním plodin do skladovacích a/nebo zpracovatelských zařízení.

Mezi naše služby monitorování polí patří:

 • monitorování vegetačního růstu;
 • opětovné posouzení - v případě potřeby - odhadu produktivity a vhodnosti potenciální produkce;
 • zaznamenání výskytu škůdců a nemocí, analýza kontrolního rozvrhu;
 • hodnocení agrometeorologických aspektů;
 • inspekce hospodaření s půdou a plodinami;
 • analýza faktorů, které by mohly zapříčinit snížení produkce.

K činnostem, které provádíme během sklizně, patří:

 • monitorování a měření polí na počátku sklizně;
 • vydávání denních zpráv, které obsahují mimo jiné informace o sklizené oblasti, odhadovaném výnosu produktu a destinaci;
 • sledování původu produktů.

K činnostem, které provádíme během dodávky plodin do bodu prvního skladování/zpracování, patří:

 • potvrzení přijetí produktu v místě skladování a/nebo zpracování;
 • srovnání odhadovaného a skutečného výnosu produkce;
 • ověření případných odchylek produktu;
 • tvorba zpráv s informacemi o celkovém množství přijatých produktů z monitorovaných oblastí.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a informujte se o našich službách monitorování plodin; získáte jistotu, že plodiny, které vás z obchodního hlediska zajímají, budou předmětem nezávislé kontroly.