Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS provádí testy reziduí v souladu se zásadami správné laboratorní praxe (GLP) a nabízí celou řadu služeb GLP, které vám pomohou zajistit splnění regulatorních požadavků.

Řízení programů GLP

Máme rozsáhlé interní zkušenosti s plánováním a koordinací programů testování reziduí - včetně testů v souladu s GLP - a smlouvy s mnoha organizacemi, které se zabývají terénními testy. Součástí našich programů jsou různé aplikační techniky a přeprava a skladování vzorků; můžeme dodat kompletní studie nebo pouze některé aspekty jakéhokoli projektu.

V oblasti testování a služeb řízení projektu nabízíme:

  • poradenství ohledně vhodného rozsahu testů;
  • výběr vhodných lokalit v různých zemích a regionech;
  • koordinaci s terénními organizacemi v dané zemi nebo regionu;
  • návrh a úpravy plánu testování;
  • monitorování kritických fází a inspekce na místě;
  • zasílání pravidelných zpráv a návrhu finální zprávy;
  • sestavení návrhu shrnutí pro účely dokumentace o reziduích;

činnost v terénu.

Můžeme fungovat jako výhradní poskytovatel studií reziduí v souladu s GLP a uskutečnit řadu různých terénních testů v různých relevantních geografických, kulturních a klimatických podmínkách. Naše mezinárodní síť terénních stanic postupuje v rámci každého scénáře podle standardních provozních postupů (SOP) a dodává harmonizované služby.  

Analytické/laboratorní činnosti a procesy

Provádíme úplné studie zpracování potravin v souladu s GLP u celé řady činností (např. výroba mouky a chleba z pšenice, výroba piva z ječmene a chmele, džus z pomerančů).

Mezi naše služby analytiky a testů reziduí v souladu s GLP patří:

  • vývoj a validace metod;
  • nezávislá laboratorní validace;
  • analýza reziduí v plodinách (včetně střídavého osevu) a výrobcích určených ke zpracování, v tkáních, půdě, vodě a vzduchu.

Chcete-li získat více informací o našich studiích reziduí v souladu s GLP a dalších smluvních výzkumných službách, kontaktujte společnost SGS ještě dnes.