Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

GM terénní testy pro biologickou bezpečnost společnosti SGS – rozsáhlá škála služeb terénních testů pro bezpečnost nových geneticky modifikovaných (GM) vlastností.

Pro nové geneticky modifikované vlastnosti je nezbytné rozšířené testování bezpečnosti. Určité studie jsou standardně požadovány a jiné jsou naopak specifičtější v závislosti na nové modifikaci a kvality dané vlastnosti. Principy správné laboratorní praxe (GLP) udávají způsob provedení studie vaší GM vlastnosti. V každém okamžiku je zcela zásadní přesné plánování, provádění, opatření správy produktů a dokumentace. 

Naše GM terénní testy pro biologickou bezpečnost vám zajistí akreditované operace, standardizované provozní postupy, osvědčený systém dokumentace terénních testů, program řízení souladu, kvalifikované zkušené pracovníky a nejmodernější zařízení k zajištění objektivity prováděných studií.

Široká škála služeb GM terénních testů pro biologickou bezpečnost

Využijte možnosti jediné smlouvy a získáte celé portfolio skutečně mezinárodních služeb, k nimž patří:

  • Agronomická ekvivalence
  • Nutriční ekvivalence
  • Testování necílových organismů
  • Produkce referenčního materiálu pro krmiva
  • Posouzení dopadu na životní prostředí
  • Akumulace půdy
  • Ztráta půdy

Spolehlivé GM terénní testy pro biologickou bezpečnost od předního světového poskytovatele

Máme mnohaleté zkušenosti s plánováním a koordinací terénních GM testů pro biologickou bezpečnost spojených s testováním agronomické a nutriční ekvivalence, dopadu na životní prostředí a analýzou necílového hmyzu v celé řadě lokalit a klimatických podmínek. Naše pracoviště splňují požadavky příslušných systémů řízení jakosti v jednotlivých odvětvích, a mohou tudíž zajišťovat předepsané studie biologické bezpečnosti pro lokální, mezinárodní a globální regulatorní účely.

Obraťte se na nás ještě dnes se svými požadavky na terénní testy biologické bezpečnosti.