Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Terénní testy od rané fáze až po uvedení na trh od společnosti SGS – rozviňte nová aktiva či kombinace aktiv před registrací, demonstrujte a potvrďte svůj výkon.

V rané fázi vývoje se prošetřují vlastnosti nových aktivních složek nebo kombinací aktivních složek ve standardních směsích k vytvoření solidního souboru dat k definování podmínek označení správné zemědělské praxe (GAP). V této časné fázi výzkumu produktů jsou zásadní zkušenosti a hluboké porozumění spojené s terénním provozem.

Pokud nejsou tyto testy součástí regulačního balíčku, požaduje se správná experimentální praxe, pečlivá dokumentace a komunikace se sponzorem k výběru správného adepta pro další vývoj. Jakmile je produkt připraven pro uvedení na trh, je pro distribuci zemědělcům a dalším zainteresovaným subjektům zcela nezbytné srovnávací posouzení s konkurenčními výrobky.

Naše terénní testy vám zajistí akreditované operace, standardizované provozní postupy, osvědčený systém dokumentace terénních testů, program řízení souladu, kvalifikované zkušené pracovníky a nejmodernější zařízení k zajištění objektivity poskytovaných služeb. Nabízíme také demonstrační testy a organizaci demonstračních dnů, aby zemědělci mohli zhodnotit přínos technologií a nových produktů.

Široká škála služeb terénních testů od rané fáze až po uvedení na trh

Využijte možnosti jediné smlouvy a získáte celé portfolio skutečně mezinárodních služeb, k nimž patří:

  • Testy trhu/podpory prodeje
  • Testy k porovnání výrobků
  • Sekvenční porovnání
  • Časové porovnání
  • Demonstrace odrůd
  • Demonstrace výsevního množství
  • Interakce škůdce – odrůda
  • Zavlažování, zlepšení podmínek
  • Demonstrační terénní testy
  • Otevřené terénní dny

Spolehlivé terénní testy od rané fáze až po uvedení na trh od předního světového poskytovatele

Máme mnohaleté zkušenosti s plánováním a koordinací terénních testů spojených s testováním agronomické a nutriční ekvivalence, dopadu na životní prostředí a analýzou necílového hmyzu v celé řadě lokalit a klimatických podmínek. Naše pracoviště splňují požadavky příslušných systémů řízení jakosti v jednotlivých odvětvích, a mohou tudíž zajišťovat předepsané studie biologické bezpečnosti pro místní, mezinárodní a globální regulatorní účely.

Obraťte se na nás ještě dnes se svými požadavky na terénní testy od rané fáze až po uvedení na trh.